Cursus: Toeslag of tegenslag?


Door het volgen van deze cursus leer je:

 • de procedure van aanvraag tot herziening
 • het begrip ‘toeslagpartner’ en knelpunten in de praktijk
 • specifieke regels en knelpunten t.a.v. recht en hoogte van de verschillende toeslagen
 • terugvordering van toeslagen


De volgende onderwerpen worden behandeld:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

 • toeslagpartner
 • draagkracht en toetsingsinkomen
 • 10%-regeling
 • verblijfsrecht en toeslagen
 • aanvraag en toekenning toeslagen
 • Wet Dwangsom (ivm te laat beslissen)

Recht op huurtoeslag en zorgtoeslag

 • eisen aan de woning
 • hoogte huurtoeslag
 • overschrijding maximale rekenhuur
 • regeling bijzondere situaties huurtoeslag
 • recht op zorgtoeslag

Recht op kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

 • kindgebonden budget
 • bijstand ivm ontbreken alo-kop
 • voorwaarden kinderopvangtoeslag
 • compensatieregelingen i.v.m. de toeslagaffaire

Teveel verstrekte toeslagen

 • herziening en terugvordering
 • verrekening en invordering
 • schuldhulpverlening en Wsnp

Meer informatie

De scholing wordt incompany verzorgd. De omvang van de scholing bestaat uit 6 effectieve lesuren.

Accreditatie: Er worden PE-punten toegekend door Horus, NBPB, Bureau WSNP, Registerplein en Kiwa.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een inventarisatie onder de medewerkers te houden. De inhoud van de cursus kan hierop afgestemd worden.
Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk de cursus meer op theorie, dan wel meer op oefenen te richten (maken van opgaven).
De scholing kan gaan over alle onderwerpen die op schuldinfo aan bod komen.

De scholing wordt verzorgd door mr. André Moerman. Hij is eigenaar van www.schuldinfo.nl en auteur van diverse publicaties over executie en beslag. Zie www.schuldinfo.nl/publicaties

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar: info@schuldinfo.nl