Cursus: schulden bij de overheid

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Belastingschulden

 • inleiding belastingstelsel (ontstaan van belastingschulden)
 • kwijtschelding en betalingsregeling
 • recht op bijstand voor te betalen aanslag
 • van aanmaning tot dwangbevel
 • beslagvrije voet voor notoire wanbetalers
 • overheidsvordering (vereenvoudigd bankbeslag)
 • combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen voorlopige teruggaaf

Toeslagschulden

 • ontstaan van toeslagschulden
 • verrekenen van toeslagen
 • betalingsregeling (standaard, individueel)
 • invordering toeslagschulden
 • beslag op toeslagen
 • combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen toeslagen

Zorgverzekering

 • verzekeringsplicht
 • gevolgen niet verzekerd zijn
 • wanbetalersregeling zorgverzekering

Schulden in de primaire lasten

 • huurschulden
 • energieschulden (w.o. de winterregeling)
 • waterschulden
 • smal-moratorium
 • vroegsignalering

Beslag en eigen woning

 • beslag op de woning
 • positie van de Vereniging van Eigenaren,
 • onherroepelijke volmacht
 • recht van hypotheek

Teveel ontvangen uitkering

 • herziening en terugvordering
 • schending inlichtingenplicht
 • uitkeringsfraude, minnelijke schuldregeling en WSNP

Invordering door het CJIB

 • verkeersboetes (wet Mulder)
 • verhaal met of zonder dwangbevel
 • dwangmiddelen (w.o. gijzeling)
 • strafbeschikking, boetevonnis, schademaatregel, ontnemingsmaatregel
 • minnelijke schuldregeling en WSNP

Meer informatie

De scholing wordt incompany verzorgd. De omvang van de scholing bestaat uit 6 effectieve lesuren.

Accreditatie: Er worden PE-punten toegekend door Horus, NBPB, Bureau WSNP, Registerplein en Kiwa.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een inventarisatie onder de medewerkers te houden. De inhoud van de cursus kan hierop afgestemd worden.
Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk de cursus meer op theorie, dan wel meer op oefenen te richten (maken van opgaven).
De scholing kan gaan over alle onderwerpen die op schuldinfo aan bod komen.

De scholing wordt verzorgd door mr. André Moerman. Hij is eigenaar van www.schuldinfo.nl en auteur van diverse publicaties over executie en beslag. Zie www.schuldinfo.nl/publicaties

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar: info@schuldinfo.nl