Cursus: Praktisch Privaatrecht

 

De volgende onderwerpen komen aan bod.

Rechtshandelingen

 • tot stand gekomen als gevolg van een geestelijke stoornis of wilsgebrek
 • handelingsonbekwaamheid bij minderjarigen en onder curatele gestelden
 • gevolgen van onderbewindstelling

Overeenkomsten

 • de wijze van totstandkoming van een overeenkomst
 • algemene voorwaarden
 • zwarte, grijze en blauwe lijst met oneerlijke bedingen

Bijzondere overeenkomsten

 • consumentenkoopovereenkomst
 • overeenkomst op afstand (o.a. telefonisch, online)
 • colportage
 • abonnementen en lidmaatschappen

Minderjarigheid en schulden

 • handelingsonbekwaamheid
 • schulden uit overeenkomst
 • aansprakelijkheid ouders

Huwelijk en schulden

 • kosten uit gewone huishouding
 • wanneer geldt toestemmingsvereiste echtgenoot voor aangaan schulden?
 • gemeenschap van goederen,
 • hoofdelijke aansprakelijkheid en regresrecht
 • huwelijk / echtscheiding en schuldhulpverlening

Gevolgen niet nakomen van de overeenkomst

 • verzuim, rente, incassokosten
 • dagvaarding en verzetprocedure
 • proceskosten, nakosten
 • deurwaarderskosten

Meer informatie

De scholing wordt incompany verzorgd. De omvang van de scholing bestaat uit 6 effectieve lesuren.

Accreditatie: Er worden PE-punten toegekend door Horus, NBPB, Bureau WSNP, Registerplein en Kiwa.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een inventarisatie onder de medewerkers te houden. De inhoud van de cursus kan hierop afgestemd worden.
Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk de cursus meer op theorie, dan wel meer op oefenen te richten (maken van opgaven).
De scholing kan gaan over alle onderwerpen die op schuldinfo aan bod komen.

De scholing wordt verzorgd door mr. André Moerman. Hij is eigenaar van www.schuldinfo.nl en auteur van diverse publicaties over executie en beslag. Zie www.schuldinfo.nl/publicaties

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar: info@schuldinfo.nl