Cursus: Actualiteiten beslagvrije voet, bankbeslag en beslag op inboedel

 

Per 2021 zijn twee ingrijpende wetswijzigingen ingevoerd:

 • Wet herziening beslag- en executierecht
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

In deze cursus staan deze wetswijzigingen centraal het gaat onder meer on de volgende veranderingen:

Beslagvrije voet

 • drie inkomensgroepen, drie verschillende berekeningen;
 • 5%-regel;
 • proces van vaststelling;
 • wisselende inkomsten;
 • berichtgeving aan debiteur.

Bijzondere regels beslagvrije voet

 • kosten eigen woning;
 • verhoging ivm hoge woonlasten;
 • beslagvrije voet dak- en thuislozen;
 • beslagvrije voet bij verblijf buitenland;
 • hardheidsclausule;
 • beslag op toeslagen;
 • beslag op vakantiegeld;
 • onkostenvergoeding.

Beslag- en verrekencombinaties

 • verplichte beslagvolgorde;
 • coördinerend deurwaarder;
 • verbreding beslagregister.

Beslag op bankrekening

 • versnelling in werkwijze;
 • begrenzing kosten bankbeslag;
 • invoering beslagvrij bedrag;
 • beperking verrekening door de bank.

Beslag op inboedel

 • uitbreiding beslagverboden;
 • modernisering werkwijze w.o. aankondiging en verkoop via internet;
 • vereenvoudiging beslag op de auto;
 • betere bescherming tegen de uitoefening van oneigenlijke druk.

Meer informatie

De scholing wordt incompany verzorgd. De omvang van de scholing bestaat uit 6 effectieve lesuren.

Accreditatie: Er worden PE-punten toegekend door Horus, NBPB, Bureau WSNP, Registerplein en Kiwa.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een inventarisatie onder de medewerkers te houden. De inhoud van de cursus kan hierop afgestemd worden.
Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk de cursus meer op theorie, dan wel meer op oefenen te richten (maken van opgaven).
De scholing kan gaan over alle onderwerpen die op schuldinfo aan bod komen.

De scholing wordt verzorgd door mr. André Moerman. Hij is eigenaar van www.schuldinfo.nl en auteur van diverse publicaties over executie en beslag. Zie www.schuldinfo.nl/publicaties

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar: info@schuldinfo.nl