Cursus: Aan de slag met bijstandsproblemen

 

Door het volgen van deze cursus leer je:

 • hoe te handelen bij het (ondersteunen van) aanvragen van een bijstandsuitkering
 • het recht op uitkering vast te stellen
 • de rechten en verplichtingen van de bijstandsgerechtigde
 • inkomensondersteunende maatregelen als bijzondere bijstand en de inkomenstoeslag
 • de gevolgen van teveel ontvangen uitkering en de mogelijkheden van schuldhulpverlening en wsnp.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Aanvraag uitkering

 • kring van rechthebbenden
 • voorliggende voorziening
 • voorschotverstrekking
 • wet dwangsom (ivm te laat beslissen)

Recht op algemene bijstand

 • hoogte uitkering w.o. de kostendelersnorm
 • verlaging
 • middelen (vermogen, inkomen)
 • rechten en verplichtingen
 • opleggen van maatregelen

Bijzondere bijstand

 • vaststelling draagkracht
 • bijzondere kosten
 • inkomenstoeslag
 • studietoeslag

Teveel verstrekte uitkering

 • herziening en terugvordering
 • boete
 • schuldhulpverlening en wsnp

Meer informatie

De scholing wordt incompany verzorgd. De omvang van de scholing bestaat uit 6 effectieve lesuren.

Accreditatie: Er worden PE-punten toegekend door Horus, NBPB, Bureau WSNP, Registerplein en Kiwa.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een inventarisatie onder de medewerkers te houden. De inhoud van de cursus kan hierop afgestemd worden.
Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk de cursus meer op theorie, dan wel meer op oefenen te richten (maken van opgaven).
De scholing kan gaan over alle onderwerpen die op schuldinfo aan bod komen.

De scholing wordt verzorgd door mr. André Moerman. Hij is eigenaar van www.schuldinfo.nl en auteur van diverse publicaties over executie en beslag. Zie www.schuldinfo.nl/publicaties

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar: info@schuldinfo.nl