Bestaansminimum beter beschermd (deel 2)

 

Bijdrage in Schuldsanering: Bestaansminimum beter beschermd
oktober 2020

De bescherming van het bestaansminimum bij de invordering van schulden is belabberd. Een groot deel van de schulden wordt veroorzaakt door de wijze waarop schulden worden geïnd. Er is wetgeving in voorbereiding om dit te verbeteren. In het tweede deel worden de nieuwe regels voor beslag op bankrekening en beslag op inboedel behandeld.

Download artikel:
Bestaansminimum beter beschermd deel 2

Betalingsregelingen Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers

 

Hogeschool Utrecht, Panteia en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden
juni 2020

Dit onderzoek brengt in kaart hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en op welke wijze gestimuleerd kan worden dat er, voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke betalingsregeling te treffen.

Download het rapport:
Betalingsregelingen Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers

Bestaansminimum beter beschermd (deel 1)

 

Bijdrage in Schuldsanering: Bestaansminimum beter beschermd deel 1
juni 2020

De bescherming van het bestaansminimum bij de invordering van schulden is belabberd. Een groot deel van de schulden wordt veroorzaakt door de wijze waarop schulden worden geïnd. Er is wetgeving in voorbereiding om dit te verbeteren. In het eerste deel wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije behandeld.

Download artikel:
Bestaansminimum beter beschermd deel 1

Justitiële verkenningen: De aanpak van de schuldenproblematiek

 

Bijdrage in Justitiële verkenningen: De aanpak van de schuldenproblematiek
juni 2020

Dit themanummer geeft een beeld van de problemen waarmee de onder schulden gebukt gaande personen en gezinnen kampen, hoe problematische schulden ontstaan en wat daartegen te doen valt. De door de rijksoverheid gelanceerde brede aanpak problematische schulden komt aan de orde, de belangrijke rol van de gemeenten in de aanpak van schulden, evenals nieuwe wetgeving en tal van maatregelen op verschillende niveaus die het probleem zouden moeten helpen beteugelen.

Download Justitiële verkenningen 2020, nr. 1:
De aanpak van de schuldenproblematiek

Invordering uit balans

 

Rapport LOSR / Sociaal Werk Nederland
januari 2020

Sociaal raadslieden zien in de praktijk specificaties van schulden met hoog oplopende kosten, dat de vraag zich opdringt of de invordering van schulden nog wel in evenwicht is. In dit rapport geeft de LOSR aanbevelingen om de incassofase meer te stimuleren om zo executiekosten te voorkomen.

Download het rapport:
Invordering uit balans. Oplopende kosten bij de invordering van schulden.
Reactie staatssecretaris

Compendium beslag- en executierecht

 

Bijdrage in het Compendium Beslag- en executierecht
oktober 2018

Het compendium omvat ruim 1000 pagina’s geschreven door 71 auteurs over beslag- en executierecht. Hoofdstuk 3 gaat over bescherming van het bestaansminimum bij de invordering van schulden. Er gebeurt al veel goeds om het bestaansminimum bij invordering beter te gaan waarborgen - er komt wetgeving aan - maar er is meer nodig. Bekijk hier de inhoudsopgave en vindt hier meer informatie over het compendium.

Download hoofdstuk 3:
Bescherming van het bestaansminimum. Van eigen belang naar gezamenlijk belang.

Knellende schuldenwetgeving

 

Rapport Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en LOSR/Sociaal Werk Nederland, juli 2018

In opdracht van de commissie SZW is onderzoek gedaan naar de juridische kant van schulden. Welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van schulden? Wat is het tijdspad van de huidige schuldhulpverlening? De onderzoekers zetten ook op een rij welke tegenstrijdigheden en knelpunten er zitten in bestaande wet- en regelgeving en welke belemmeringen de uitvoering ondervindt.

Download het rapport:
Knellende schuldenwetgeving

Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak

 

Rapport LOSR/Sociaal Werk Nederland
januari 2018

Zorgverzekeraars zijn massaal overgestapt van de overheidsrechter naar digitale arbitrage door e-Court. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van zo'n e-Court beding, de onafhankelijkheid van e-Court en de rechtmatigheid van de kosten die deurwaarders in rekening brengen.

Download het rapport:
Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak

Verbied de handel in schulden. Van eigen belang naar algemeen belang.

 

Artikel Sociale Vraagstukken
najaar 2017


Bedrijven hebben hun mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ondertussen worden mensen met schulden via de achterdeur afgeknepen en wordt er maar moeizaam ingestemd met schuldregelingen. Nodig is een mentaliteitsverandering bij schuldeisers.

Download artikel:
Verbied de handel in schulden. Van eigen belang naar algemeen belang.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Armoede-instrument of drukmiddel?

 

Artikel Sociaal Bestek
augustus 2017


Gemeentelijke belastingen en waterschapslasten vormen voor mensen met een laag inkomen een behoorlijke aanslag op het budget. Een kwijtscheldingsregeling kan uitkomst bieden. Maar de ene gemeente pakt dat heel anders aan dan de andere. Met zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Wat kan het tij keren?

Download artikel:
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Armoede-instrument of drukmiddel?

Wat kun je met 12 liter water?

 

Column in Binnenlands Bestuur
6 juli 2017


Wat zou u als alleenstaande moeder doen met een rantsoen van 12 liter water? Babybadje vullen en flesvoeding aanmaken? Kind douchen?
Vragen die je moet gaan stellen, want er is bizarre wetgeving in de maak om een waterzak te verstrekken bij een waterafsluiting.


Download de column:
Wat kun je met 12 liter water?

Bestaansminimum beter beschermd: De wet vereenvoudiging beslagvrije voet

 

Artikel Sociaal Bestek
juni/juli 2017


De beslagvrije voet vormt het absolute bestaansminimum, het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven.
De beslagvrije voet blijkt in de praktijk moeilijk te waarborgen. Met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet komt daar verbetering in. 


Download artikel:
Bestaansminimum beter beschermd. Over de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

43.000 euro schuld en 14 schuldeisers is toch te gek voor woorden

 

Interview in magazine: "Schuldig, en nu verder"
maart 2017

André Moerman denkt dat de kern van de schuldenproblematiek zit bij de invordering, met zijn extreme boetes en hoge bijkomende kosten. Maar belangrijke oorzaken zijn ook de ambtelijke verkokering, het zorgstelsel en het complexe toeslagensysteem. ‘Vijf miljoen huishoudens kunnen de zorgpremie niet betalen en krijgen vervolgens zorgtoeslag. Krankzinnig.’ 

Lees het interview:
43.000 euro schuld en 14 schuldeisers is toch te gek voor woorden

Vrijwilligheid wordt duur betaald

 

Column in magazine: "Armoede en schulden Nederland uit!"
oktober 2016


Nederland kent een ingewikkeld model voor schuldhulpverlening gebaseerd op vrijwilligheid. De schuldenaar doet al dan niet een beroep op schuldhulpverlening. De schuldeiser verleent al dan niet uitstel en stemt al dan niet in met een afkoopvoorstel. Kan dit ook anders? 


Download de column:
Vrijwilligheid wordt duur betaald

Concept Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet becommentarieerd

 

Rapport LOSR / Sociaal Werk Nederland
Augustus 2016


Als reactie op het Concept wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet heeft de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden LOSR / Sociaal Werk Nederland 26 verbetervoorstellen geformuleerd.


Download hier het rapport:
Concept Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet becommentarieerd

Behoorlijk en effectief invorderen

 

Interview in Handreiking behoorlijke en effectieve invordering geldschulden
2016


Druk uitoefenen om schulden te betalen, werkt voor veel mensen goed. Maar voor sommige mensen werkt het averechts. André Moerman, expert schuldhulpverlening, pleit voor een trechter met afnemende druk en toenemend contact.

Download het interview:
Behoorlijk en effectief invorderen

De beslagvrije voet bestaat die nog wel?

 

Interview in Sprank (Divosa), tekst Dorine van Kesteren
augustus 2015


De afgelopen jaren hebben sommige schuldeisers meer bevoegdheden gekregen. Door de toegenomen incassodruk moeten steeds meer huishoudens met problematische schulden rondkomen van een bedrag onder de beslagvrije voet.


Download het interview:
De beslagvrije voet bestaat die nog wel?

De waanzin van beslag op toeslag

 

Artikel Schuldsanering
juni 2015


De ongelijkheid in bevoegdheden leidt ertoe dat mensen met schulden voortdurend onder het bestaansminimum terecht komen. Dit artikel gaat in op één van de bijzondere bevoegdheden: beslag op toeslagen.


Download artikel:
De waanzin van beslag op toeslag

Belastingdienst, een bron van armoede?


Rapport LOSR/MOgroep
december 2014

Het rapport "Belastingdienst een bron van armoede?" van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) beschrijft de gevolgen van de wijze van invordering van belasting- en toeslagschulden door de belastingdienst. Veel burgers zakken onder het bestaansminimum. De LOSR doet 25 aanbevelingen.

Download het rapport
Belastingdienst een bron van armoede?

Onder de ondergrens. De gevolgen van loonbeslag voor het vakantiegeld.

Column KluwerSchulinck en artikel Schuldinfo
mei 2014

Bij beslag op loon of uitkering gaat het vakantiegeld naar de beslaglegger.  Maar geldt dit ook wanneer het inkomen in de voorgaande maanden lager is dan de beslagvrije voet? Moet de beslaglegger hier rekening mee houden?

Lees de column Onder de ondergrens

Download het artikel
Onder de ondergrens. De gevolgen van loonbeslag voor het vakantiegeld.

Lees het naderhand verschenen arrest
Hoge Raad beperkt beslag op vakantiegeld

Beter ten hele gekeerd. Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet


Rapport LOSR/MOgroep
mei 2014

Het rapport "Beter ten hele gekeerd" van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) beschrijft de gevolgen van twee wetsvoorstellen (Maatregelen WWB en Hervorming kindregelingen) voor de berekening van de beslagvrije voet. Wanneer de wetswijzigingen doorgaan zal de beslagvrije voet vaker vanwege het ontbreken van informatie te laag worden vastgesteld. De LOSR doet een aantal verbetervoorstellen.

Download het rapport
Beter ten hele gekeerd. Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet.

Columns in Binnenlands Bestuur

Failliet (febr. 2014)
Over het failliet van de wanbetalersregeling zorgverzekering

Kat in 't nauw (sept. 2013)
Waarom schuldhulpverlening tegen betaling verboden moet blijven.

Grenzeloos CJIB (juni 2013)
Het CJIB verhaalt boetes op de voorlopige teruggaaf belastingen zonder rekening te houden met de beslagvrije voet.

Windhappende wanbetalers? (mei 2013)
De lagere beslagvrije voet voor notoire wanbetalers wordt ten onrechte toegepast op ‘niet-kunners’.

Loonbeslag, wie gaat dat betalen?Artikel Sociaal Bestek
juni 2012

Dit artikel handelt over de gevolgen van de invoering van de huishoudtoets voor de beslagvrije voet. Tegelijk met publicatie bleek de huishoudtoets per 1 januari 2012 te worden teruggedraaid. Het artikel is nog van belang voor het recht op aanvullende bijstand bij beslag onder jongeren. 

Download artikel:
Loonbeslag, wie gaat dat betalen? De gevolgen van de huishoudtoets voor de beslagvrije voet.

Paritas Passé (samenvattend artikel)

 


Artikel Beslag en Executie in de Rechtspraktijk
april 2012

Een samenvattend artikel over het onderzoeksrapport Paritas Passé over de gevolgen van ongelijke incassobevoegdheden voor crediteuren en debiteuren.

Download artikel:
Paritas Passé. Ongelijke incassobevoegdheden en de gevolgen daarvan voor schuldeisers en schuldenaren.

Paritas Passé

 

Rapport Hogeschool Utrecht / LOSR
april 2012

In opdracht van de KBvG hebben de Hogeschool Utrecht en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) onderzoek gedaan naar de gevolgen van ongelijke incassobevoegdheden voor crediteuren en debiteuren.

Download rapport:
Paritas Passé. Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden

Rapport bestellen: Bol.com of Sdu.nl

De debiteur blijft kwetsbaar

 

Interview in de Gerechtsdeurwaarder
juni 2011


De positie van de debiteur in het incassoproces is de laatste jaren zeker verbeterd. Volgens André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft de KBvG daar met gerichte maatregelen een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch waakt hij voor veel optimisme. "Door de marktwerking staat de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder onder druk."


Lees het interview:
De debiteur blijft kwetsbaar

Looncessie nietig of niet?

 


Artikel Schuldsanering
februari 2011


Is een looncessie in het kader van een betalingsregeling in strijd met het zogenaamde fiduciaverbod en dus nietig?


Download artikel:
Looncessie nietig of niet?

Columns in Sociaal Totaal
Uitkeringsgerechtigden lopen toeslagen mis. Verroer je niet!

 


Artikel Sociaal Bestek
december 2009


Een wijziging in de huishoudsituatie bij mensen met een minimum uitkering kan grote gevolgen hebben voor het recht op toeslagen. Samenwonen, een kind krijgen en uit elkaar gaan kan een terugvordering opleveren, oplopend tot wel € 1100 op jaarbasis. Dit artikel beschrijft dit probleem en geeft voorstellen om dit te voorkomen.


Download artikel:
Uitkeringsgerechtigden lopen toeslagen mis. Verroer je niet!Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

 


Rapport LOSR
december 2009


Het rapport "Toeslag of tegenslag?" van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) beschrijft allerlei problemen waar de burger tegenaan kan lopen op als hij een toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen. De LOSR doet 23 aanbevelingen om wetgeving en uitvoering te verbeteren.


Download rapport:
Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

 

Incassokosten aangepakt!

 

Artikel Schuldsanering
april 2009

 

Op 10 november 2008 werd het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden in Tros Radar gepresenteerd. Een dag later ging de Minister van Justitie onder druk van de Tweede Kamer overstag. Hij kondigde wettelijke maatregelen aan. Dit artikel beschrijft de regels voor incassokosten en gaat in op de belangrijkst gesignaleerde knelpunten uit het rapport.

 

Download artikel
Incassokosten aangepakt!

Voorwerk aan de winkel

 

Interview in de Gerechtsdeurwaarder
maart 2009

 

Het onderwerp buitengerechtelijke incassokosten blijft de gemoederen bezig houden. Hoewel het overgrote deel van de gerechtsdeurwaarders zich houdt aan de aanbevelingen uit het Rapport Voorwerk II, geldt dat niet voor de incassobranche als geheel, stelt André Moerman van de Landelijke organisatie Sociaal Raadslieden (MO-groep).

 

Download het interview
Voorwerk aan de winkel

Incassokosten, een bron van ergernis!

 

Rapport LOSR
oktober 2008

 

Het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden beschrijft aan de hand van voorbeelden wat er misgaat bij het in rekening brengen van incassokosten. De kosten worden vergeleken met de incassokosten die volgens het rapport Voorwerk II maximaal in rekening mogen worden gebracht. De LOSR pleit voor een wettelijke regeling.

 

Download rapport
Incassokosten, een bron van ergernis!

Sociaal raadslieden signaleren misstanden bij de invordering van schulden

 

Artikel Schuldsanering
maart 2008

 

Dit artikel bevat een samenvatting van het rapport ‘Mensen met schulden in de knel!’ van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden. 

 

Download artikel
Sociaal raadslieden signaleren misstanden bij de invordering van schulden

Mensen met schulden in de knel! Misstanden bij de invordering van schulden.

 

Rapport LOSR
maart 2008

 

Het rapport ‘Mensen met schulden in de knel!’ van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden beschrijft een aantal situaties waarin mensen met schulden onevenredig zwaar worden getroffen door invorderingsmaatregelen. De LOSR doet 34 aanbevelingen.

 

Download rapport
Mensen met schulden in de knel! Misstanden bij de invordering van schulden.

Een sanering als hoogste doel? Vaak moet je met minder genoegen nemen.

 

Artikel Schuldsanering
mei 2008

 

Dit artikel geeft een beschrijving van de door Rijnstad ontwikkelde methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden. De methodiek is er op gericht dat cliënten die niet of voorlopig niet voor een schuldregeling in aanmerking kunnen komen, wel gebruik blijven maken van de elementaire voorzieningen (huur, energie, water en ziektekostenverzekering).

 

Download artikel
Een sanering als hoogste doel? Vaak moet je met minder genoegen nemen.

Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden.

 

Publicatie Rijnstad
december 2007

 

De publicatie "Blijven wonen!" beschrijft een methodiek gericht op het stabiliseren van problematische schulden. Cliënten die niet of voorlopig niet voor een schuldregeling in aanmerking kunnen komen, moeten wel gebruik kunnen blijven maken van de elementaire voorzieningen (huur, energie, water en ziektekostenverzekering). 
Rijnstad heeft voor het ontwikkelen van deze methodiek de tweede plaats behaald van de Marie Kamphuisprijs 2008.

 

Download publicatie
- Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden
- Methodiekschema Blijven wonen!

Beslag op de langdurigheidstoeslag, regel of uitzondering?

 

Artikel PS Documenta
september 2005

 

Centraal in dit artikel staat de vraag of een op bijstandsuitkering gelegd beslag automatisch een later toe te kennen langdurigheidstoeslag treft, of dat dit afhangt van het moment van beslaglegging. Sinds 1 januari 2009 geldt voor langdurigheidstoeslag een beslagverbod. Dit artikel is nog wel relevant voor de vraag wanneer toekomstige vorderingen onder het beslag vallen. 

 

Download artikel
Beslag op de langdurigheidstoeslag, regel of uitzondering?

De Gerechtsdeurwaarderswet

 

Artikel Rechtshulp
januari 2002

 

Op 15 juli 2001 is de Gerechtsdeurwaarderswet in werking getreden. Dit artikel besteedt naast een korte inleiding over een aantal veranderingen, met name aandacht aan het nieuwe tarievenstelsel:

  • vrije tarieven in de relatie opdrachtgever-deurwaarder;
  • vaste tarieven voor de kosten die voor rekening van de schuldenaar komen.  

 

Download artikel
De Gerechtsdeurwaarderswet

Grenzen aan de wijze van executie van geldvorderingen

 

Artikel Rechtshulp
september t/m december 2001

 

In een viertal afleveringen worden de grenzen verkend die het recht stelt aan de wijze van executie van geldvorderingen. 

 

Download artikel
Aflevering 1: Beslag op loon en uitkering 1
Aflevering 2: Beslag op loon en uitkering 2
Aflevering 3: Misbuik van bevoegdheid, de minst bezwaarlijke weg
Aflevering 4: Misbruik van bevoegdheid, ongeoorloofde pressie

Opgelet! Opgezet! Invoeringswijzer: systematisch signaleren in het individueel welzijnswerk

 

Publicatie NIZW
Utrecht, 1999

 

De invoeringswijzer Opgelet! Opgezet! is bedoeld om welzijnsinstellingen te ondersteunen bij het opzetten van de signaleringstaak.

 

Download publicatie
Opgelet! Opgezet! Invoeringswijzer: systematisch signaleren in het individueel welzijnswerk