Zelf op verjaring beroep doen

uur

De rechter mag niet uit zichzelf onderzoeken of een vordering verjaard is. De debiteur moet zelf een beroep op verjaring doen. De crediteur moet vervolgens bewijzen dat de vordering niet is verjaard, bijvoorbeeld omdat op tijd een aanmaning is verstuurd of een deelbetaling is ontvangen.


Meer weten?