Wie betaalt de tandarts?

Bron: André Moerman
uur

Ben je net meerderjarig geworden, word je geconfronteerd met een incassobureau. Je ouders hebben de tandartsrekening niet betaald terwijl ze wel een vergoeding van de zorgverzekeraar hebben ontvangen. Dit overkwam Janny. Ze hield voet bij stuk en verwees Famed, de organisatie die de tandartsrekening int, naar haar ouders. Echter, zonder succes. Ze wordt gedagvaard en de rechtbank Rotterdam oordeelt dat ze toch zelf de rekening moet betalen.

Wat vooraf ging

Op 13 september 2016 is Janny door de tandarts behandeld waarvoor € 393,63 in rekening is gebracht. Ze was toen 17 jaar.
De tandarts heeft zijn vordering overgedragen aan Famed. Nadat de rekening niet betaald werd is Janny gedagvaard om € 459,81 te betalen.
Janny heeft verweer gevoerd tegen de vordering. Zij erkent dat ze naar de tandarts is geweest, maar betwist dat ze een betalingsverplichting heeft. Ze was minderjarig waardoor de vergoeding voor die behandelingen door de zorgverzekeraar is betaald aan haar ouder. Janny, inmiddels meerderjarig, vindt dat ze onterecht aangesproken wordt tot betaling van de nota. Haar ouder is verantwoordelijk voor het betalen van die nota. Bovendien heeft haar ouder de vergoeding voor de behandelingen ontvangen van de zorgverzekeraar. Zij verzoekt dan ook de vordering af te wijzen.

De rechtbank Rotterdam oordeelt als volgt.


De beoordeling
“In geschil is of [gedaagde] een betalingsverplichting heeft met betrekking tot de tandheelkundige behandelingen. Vooropgesteld wordt dat op grond van artikel 7:447 BW een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, bekwaam is tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf en aansprakelijk is voor de uit die behandelingsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van de ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

Als onweersproken staat vast dat de tandarts de behandelingen in opdracht van de op dat moment zeventienjarige [gedaagde] heeft uitgevoerd. Tussen [gedaagde] en de tandarts bestaat aldus een behandelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:446 BW. Op grond van die overeenkomst en artikel 7:461 BW is [gedaagde] de tandarts een vergoeding verschuldigd. Het verweer van [gedaagde], dat niet zij, maar haar ouder verantwoordelijk is voor betaling van de behandelingen, wordt verworpen. [gedaagde] is immers zelf aansprakelijk voor de uit de door haar gesloten behandelingsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen, anders gezegd: [gedaagde] is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de door haar genoten tandheelkundige behandelingen. Indien [gedaagde] wenst dat haar ouder de nota aan haar vergoedt, dan is het aan [gedaagde] om haar ouder daar voor aan te spreken. Dat de vergoeding voor de behandelingen door de zorgverzekeraar aan haar ouder is uitgekeerd en niet aan [gedaagde], ontslaat [gedaagde] niet van haar betalingsverplichting. Een en ander betekent dat [gedaagde] gehouden is de nota van 13 oktober 2016 ter zake de door haar op 13 september 2016 genoten tandheelkundige behandelingen te betalen. De vordering ter zake zal dan ook worden toegewezen.
(…)

De beslissing
De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Famed tegen kwijting te betalen € 459,81 vermeerderd met de wettelijke rente over € 393,63 vanaf 9 oktober 2017 tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Famed vastgesteld op € 200,51 aan verschotten en € 120,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.”


Meer informatie
- Rechtbank Rotterdam 9 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8281 
- Rechtbank Groningen 4 juni 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BM1623
- Rechtbank Haarlem 5 april 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:BA1801

Zie ook: ouders ten onrechte gedagvaard voor tandartsrekening
- Rechtbank Assen 18 januari 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BP3837
- Rechtbank Maastricht 18 februari 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BH6089


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn