Wetsvoorstel schuldhulpverlening ingediend bij Tweede Kamer

Bron: Kamerstukken
uur

De kwaliteit en effectiviteit van de minnelijke schuldhulpverlening blijkt per gemeente nogal te verschillen. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet er voor zorgen dat er een ondergrens komt waaraan iedere gemeente zich moet houden. Zo zal op een verzoek om schuldhulpverlening binnen 4 weken actie ondernomen moet worden en bij bedreigende schulden binnen 3 dagen.
De gemeente stelt voor een periode van maximaal 4 jaar plannen vast over de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening vorm gegeven gaat worden. Het college van B&W zal zich jaarlijks moeten verantwoorden aan de gemeenteraad. 


Een belangrijk uitgangspunt in de wet is dat de hulpverlening bij schulden een integraal karakter moet hebben. Er moet niet alleen aandacht zijn voor het oplossen van de schulden, maar ook voor de omstandigheden waarin de schulden zijn ontstaan.


Het wetsvoorstel bevat geen moratorium, d.w.z. een verbod voor schuldeisers om na een verzoek om schuldhulp de vordering te innen. De wenselijkheid en mogelijkheid van een breed of smal moratorium zal worden onderzocht.


Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer.


Meer informatie:
Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn