Wetsvoorstel doorlopend beslag onder belastingdienst

Bron: André Moerman
uur

Naast beslag op inkomen kunnen deurwaarders ook beslag leggen onder de belastingdienst. Het kan gaan om een beslag op de voorlopige teruggaaf heffingskortingen of een beslag op één van de toeslagen (huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag). Er is een wetsvoorstel ingediend om beslag onder de belastingdienst makkelijker te maken.

Veel beslagen
Er wordt vaak beslag onder de belastingdienst gelegd. In 2009 gaat het om:
- 60.000 beslagen op de voorlopige teruggaaf heffingskortingen;
- 45.000 beslagen op één van de toeslagen ( huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag).
In principe kan iedere schuldeiser met een vonnis beslag op de voorlopige teruggaaf leggen. Voor de toeslagen geldt wel een beperking:  Alleen de verhuurder kan beslag leggen op de huurtoeslag, de zorgverzekeraar op de zorgtoeslag en de kinderopvanginstelling op de kinderopvantoeslag.

Elk jaar opnieuw beslag leggen
Het beslag op de voorlopige teruggaaf en op de toeslagen heeft vanuit kostenoogpunt een  groot nadeel. Het beslag moet namelijk elk jaar opnieuw worden gelegd. Volgens cijfers van de belastingdienst moet maarliefst  80% van de beslagen opnieuw worden gelegd omdat de vordering nog niet is voldaan. Dit heeft tot gevolg dat bij de debiteur telkens opnieuw de kosten voor beslaglegging in rekening wordt gebracht (gemiddeld € 193 per beslag). Bovendien moet de belastingdienst bij elk beslag telkens opnieuw verklaring doen (aangeven wat onder het beslag valt). Dit brengt veel uitvoeringskosten met zich mee.

Wetsvoorstel
Om deze bewerkelijke en kostbare werkwijze tegen te gaan is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel maakt het  mogelijk dat een beslag op de voorlopige teruggaaf heffingskortingen en een beslag op toeslagen na 1 januari blijft doorlopen. Als voorwaarde geldt wel dat de uit te betalen termijnen op elkaar aansluiten. Er mag dus geen onderbreking zijn.
Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 januari 2011 van kracht wordt, zodat het beslag dat in 2010 is gelegd kan doorlopen.
Het is belangrijk dat de wetswijziging er komt. Dit leidt zowel voor de debiteur als de belastingdienst tot een enorme kostenbesparing.
Er zitten echter meer haken en ogen aan beslag onder de belastingdienst.

Stop beslag op toeslag
Naast het kostenaspect speelt er nog een ander probleem bij beslag op toeslag. Het beslag wordt namelijk gelegd om een schuld, waar een vonnis voor is, te betalen. De toeslag is echter bedoeld om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Door het beslag kan dit niet meer en ontstaan er nieuwe schulden.
Natuurlijk moet bijvoorbeeld de huurtoeslag voor de huur gebruikt worden. Dat kan beter geregeld worden door de verhuurder bij een betalingsachterstand van één maand een zelfstandig recht te geven zelf de huurtoeslag voor de lopende maand te innen. Eenzelfde oplossing kan voor de andere toeslagen. Zie mijn eerdere pleidooi: “Stop beslag op toeslag!"

Stop beslag op voorlopige teruggaaf

Bij beslag op de voorlopige teruggaaf speelt een ander probleem. Bij het beslag moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Deurwaarders stellen de beslagvrije voet echter vrijwel altijd op nihil. Dit gebeurt ook wanneer door de debiteur geen informatie wordt verstrekt. De beslagvrije voet mag dan slechts worden gehalveerd. Zowel door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, als in hoger beroep is al geoordeeld dat deze werkwijze niet mag. 
Bovendien wordt er meestal naast beslag op de voorlopige teruggaaf ook beslag op het inkomen gelegd. Dit leidt tot allerlei foutieve berekeningen en extra kosten. Dit is niet nodig want wanneer alleen beslag gelegd zou worden op het hoogste inkomen, wordt bij een juiste berekening van de beslagvrije voet net zoveel afgedragen. Zie achtergrondinfo: zinloze combinaties

Kortom: Een beslagverbod is hard nodig!

Meer informatie:
- wetsvoorstel doorlopend beslag onder belastingdienst
- Column Sociaal Totaal: Stop beslag op toeslag!
- Hof Amsterdam 7 september 2010, LJN:BN7340
- Achtergrondinfo zinloze beslagcombinaties


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn