Verkapt loonbeslag afgestraft

Bron: Rb Assen
uur

Een schuldeiser legt beslag op een bankrekening, terwijl net daarop een bijstandsuitkering is gestort. Valt het gehele saldo onder het beslag, of moet de schuldeiser rekening houden met de beslagvrije voet?
Zodra het geld op de bankrekening is gestort geldt er geen beslagvrije voet. Toch zijn al diverse rechtbanken tot het oordeel gekomen dat het onder omstandigheden wel onrechtmatig is wanneer het volledige saldo wordt geïnd. Zo ook de rechtbank Assen. Zij neemt daarbij in overweging:

  • dat op de dag van beslaglegging de bijstandsuitkering op de bankrekening is bijgeschreven;
  • dat de debiteur voortvarend aan de deurwaarder gegevens van het inkomen heeft verstrekt en heeft verzocht rekening te houden met de beslagvrije voet;
  • dat de schuldeiser niet bereid is het beslag op te heffen, terwijl ze door de gegevens die de debiteur heeft verstrekt, wist dat daarmee feitelijk de waarborg die de beslagvrije voet beoogd te bieden, gefrustreerd wordt .


Deurwaarders verwijzen nog wel eens naar een arrest van de Hoge Raad van 21 mei 1999 waarin geoordeeld wordt dat het beslagverbod dat geldt voor kinderbijslag, niet meer geldt wanneer het op een bankrekening is gestort. Op zich is dat correct. Er geldt geen beslagverbod of beslagvrije voet zodra het bedrag op een bankrekening is gestort. Het arrest handelt echter niet over de vraag of, ondanks dat er geen beslagverbod of beslagvrije voet geldt, de uitwinning van het beslag onder omstandigheden toch onrechtmatig kan zijn. Diverse rechtbanken laten zich dan ook terecht niet beperken door dit arrest en blijven hun gezond verstand gebruiken. De vaste lasten moeten immers ook betaald worden! Er ontstaan anders weer nieuwe schulden.

Meer informatie:
- Rb Assen 19 februari 2010, LJN4599
- Achtergrondinfo: Wat valt onder bankbeslag?