Strenge voorwaarden premium SMS-diensten

Bron: Internetconsultatie
uur

Al geruime tijd zijn er veel klachten over hoge telefoonrekeningen als gevolg van het onbedoeld en ongewild ontvangen van Premium SMS-diensten, zoals ringtones, wallpapers en chatberichten. Deze diensten betreffen niet het 'reguliere' SMS-verkeer en behoren niet tot de mobiele telefoondienst. Als consumenten deze Premium SMS-diensten niet betalen, kunnen zij wel worden afgesloten van hun mobiele telefoondienst.

Er is een nieuwe regeling in de maak die strenge voorwaarden stelt.  Doel van de regeling is dat consumenten bij niet betaling van een Premium SMS-dienst minder makkelijk worden afgesloten. Alleen onder strikte voorwaarden is dit nog mogelijk. Als de consument een klacht heeft ingediend over een Premium SMS-dienst dan mag afsluiten alleen als de klacht is onderzocht en ongegrond verklaard. In de regeling staat wat de telefonieaanbieder moet onderzoeken. Zo moet de consument de Premium SMS-dienst hebben afgenomen naar aanleiding van een “geïnformeerd besluit” (ofwel als aan relevante regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek is voldaan). Voor diensten boven een bepaald drempelbedrag geldt bovendien dat de consument moet verklaren akkoord te zijn met afrekening van die SMS-dienst via de telefoonrekening. Het is aan de sector zelf hoe deze laatste voorwaarde ingevuld moet worden (bijvoorbeeld via een voicelog of pincode). Wordt de klacht ongegrond verklaard en is de consument het hier niet mee eens, dan kan hij binnen een maand klagen bij de Geschillencommissie Telecommunicatie. De telefonieaanbieder moet de consument wijzen op deze mogelijkheid en hij mag de telefoondienst niet afsluiten zolang deze klacht in behandeling is.

Naast dit klachtensysteem bepaalt de regeling dat aanbieders van mobiele telefonie abonnementen (zowel prepaid als postpaid) moeten aanbieden, waarbij het in het geheel niet mogelijk is om Premium SMS-diensten af te nemen. Ook worden zij verplicht om te allen tijde Premium SMS-diensten te blokkeren als de abonnee daarom vraagt.

Op de ontwerpregeling kan door bedrijven en consumenten via internetconsultatie gereageerd worden.

Meer informatie
- internetconsultatie


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn