Straf incassobeleid verhuurder afgestraft

Bron: Rb Arnhem
uur

Vivare hanteert een strak incassobeleid om de huurder te beschermen tegen de gevolgen van een verder oplopende huurschuld. Maar misschien wel te strak? De kantonrechter van de rechtbank Arnhem kreeg de volgende situatie voorgelegd:

De huur van de maand november wordt niet op tijd betaald. Na één aanmaning op 3 november  wordt deurwaarderskantoor Tijhuis ingeschakeld. De huurder betaalt de huurachterstand, maar de incassokosten niet. De maand december wordt ook niet op tijd (vóór de 1ste van de maand) betaald. Op 4 december wordt de huurder gedagvaard. Op 7 december betaalt de huurder de maand december.  De kantonrechter oordeelt als volgt:

“Conform de richtlijnen van Voorwerk II levert die enkele aanmaning geen aanspraak op voor een vergoeding van incassokosten. De in de dagvaarding opgenomen vordering ad €178,50 dient op grond hiervan te worden afgewezen.

De actie van Vivare om met een exploot van dagvaarding van 4 december 2009 [gedaagde] zonder enige sommatie vooraf in rechte te betrekken voor de sinds 1 december 2009 achterstallige huur, die overigens op 7 december 2009 is voldaan, kan niet anders worden geduid dan als rauwelijks dagvaarden, nog daargelaten het niet gemotiveerd weersproken verweer van [gedaagde] dat Vivare ermee akkoord was dat soms de huur een paar dagen te laat zou worden voldaan.

Van de totale vordering resteert daarmee het geringe rentebedrag van €1,02 en de daarna opgekomen rente. Vivare is gerechtigd tot deze bedragen maar had, gelet op de disproportionele verhouding tussen de te liquideren proceskosten (begroot op €347,31) en haar belang, ervoor moeten kiezen [gedaagde] niet in rechte te betrekken. (…) Dat zou mogelijk anders zijn indien sprake zou zijn geweest van een “patroon van ondanks sommatie te laat betalen” maar dat is gesteld noch gebleken.”
Vivare wordt in de proceskosten veroordeeld.

Meer informatie:
- Rb Arnhem 31 maart 2010, LJN:BM0587
- Achtergrondinfo: huurschulden