Stijgende bezoekersaantallen op schuldinfo

Bron: André Moerman
uur

Sinds de start van schuldinfo in januari 2010 zijn de bezoekersaantallen maand na maand gestegen. In de maand maart 2013 zijn meer dan 50000 bezoekers op de website gesignaleerd.Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn