Stadsbank Oost Nederland maakt schuldhulpverlening inzichtelijk

Bron: Nationale ombudsman
uur

Stadsbank Oost Nederland maakt inmiddels inzichtelijk wat mensen met schulden van haar mogen verwachten. Ook geeft de Stadsbank mensen digitaal en op papier steeds duidelijk overzicht over welke informatie zij nog moeten aanleveren. Eind vorig jaar bracht de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Hierin deed hij vijf aanbevelingen voor verbetering; onder meer om mensen beter te informeren over (de voortgang van) het schuldhulpverleningstraject. De aanbevelingen brengt Stadsbank Oost Nederland inmiddels in praktijk. Van Zutphen: ‘Ik ben enthousiast over deze voortvarende en constructieve houding van de Stadsbank. De invulling van de aanbevelingen in de praktijk kan ook andere schuldhulpverleners inspireren’.
Ook voor andere schuldhulpverleners
De Nationale ombudsman onderzocht vorig jaar de dienstverlening door Stadsbank Oost Nederland. Aanleiding was de klacht van een vrouw. Zij moest lang wachten tot een schuldregeling tot stand kwam, het verloop van het traject was haar niet duidelijk en de Stadsbank informeerde ook onvoldoende over de voortgang. Haar situatie is een typisch voorbeeld van de knelpunten en drempels die mensen ervaren in de schuldhulpverlening. De ombudsman schetste die eerder in zijn rapport 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening'. De ombudsman verwacht daarom dat ook andere schuldhulpverleners hun voordeel kunnen doen met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over Stadsbank en de manier waarop Stadsbank Oost Nederland daar in praktijk invulling aan geeft. Daarnaast kunnen zij putten uit de 8 tips voor behoorlijke schuldhulp die de ombudsman opstelde naar aanleiding van het rapport.


Aandacht voor schulden en armoede
Een groeiend aantal mensen heeft moeite om rond te komen en raakt in financiële problemen. De ombudsman heeft al langere tijd aandacht voor hen. Onder meer door overheden te attenderen op de knelpunten en drempels die mensen ervaren in de schuldhulpverlening en aan te dringen op laagdrempelige schuldhulpverlening, op maat waar nodig en met oog voor minder zelfredzame burgers. Schulden en armoede is een van de 5 thema’s waar de Nationale ombudsman de komende jaren speciale aandacht voor blijft houden.


Meer informatie
- Rapport Nationale ombudsman over Stadsbank Oost Nederland
- 8 tips voor behoorlijke schuldhulp
- Burgerperspectief op schuldhulpverlening


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn