Sociale dienst moet aanslag betalen

uur

In bepaalde situaties moet de sociale dienst de belastingaanslag betalen. Voorwaarde hiervoor is dat:
1) in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft bijstand is verstrekt;
2) op de bijstand inkomsten in mindering zijn gebracht;
3) deze inkomsten achteraf, door de te betalen belastingaanslag, lager zijn.


Meer weten?