SchuldInfo Proefprocedures

Bron: André Moerman
uur

Wet- en regelgeving is regelmatig aan verschillende interpretaties onderhevig. Dit geldt ook voor regels t.a.v. schuldenproblematiek. Rechtspraak zal uiteindelijk de doorslag moeten geven. Vanuit SchuldInfo worden proefprocedures geïnitieerd om deze rechtsvorming te versnellen.Op dit moment lopen de volgende proefprocedures.


1. Beslag maandelijks afdragen ipv jaarlijks afdragen
Wanneer beslag op een bijstandsuitkering is gelegd mag de gemeente dan zelf kiezen of ze maandelijks of het vakantiegeld aan de deurwaarder afdraagt? Of is de gemeente vanwege de kosten die de deurwaarder in rekening brengt gehouden jaarlijks af te dragen? Meer info...


2. Draagkracht bijzondere bijstand bij loonbeslag
Of je voor bijzondere bijstand in aanmerking komt hangt mede af van je draagkracht. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat bij loonbeslag er alleen gekeken moet worden naar dat deel van het inkomen waar je feitelijk over kunt beschikken. Dit roept de vraag op of dan de beslagvrije voet het inkomen is waarover je beschikt, of is er nimmer draagkracht omdat een hogere beslagvrije voet deels bedoeld is voor woonkosten en premie ziektekostenverzekering? Meer info...


3. Beslag op bijstandsuitkering samenwonenden
Wanneer de deurwaarder beslag op een bijstandsuitkering voor samenwonenden heeft gelegd, terwijl slechts één van de partners een schuld heeft, valt dan 5% van de hele uitkering of 5% van de halve uitkering onder het beslag? Meer info...


4. Beslagvrije voet dak- en thuislozen
Voor dak- en thuislozen geldt in beginsel een lage beslagvrije voet (2022: € 740,80). Wanneer de debiteur inzicht geeft in zijn leefsituatie en zijn bronnen van inkomsten dan kan hij aanspraak maken op de 'normale beslagvrije voet'. Maar hoe werkt dit? Welke informatie moet je verstrekken? Moet je woonkosten hebben om hiervoor in aanmerking te komen? Meer info...


Vergelijkbare of andere zaken
Heb je een vergelijkbare casus als hiervoor vermeld en wil je cliënt meedoen aan een proefprocedure of heb je een ander onderwerp m.b.t. schuldenproblematiek dat interessant is voor een proefprocedure, stuur dan een mail naar SchuldInfo.

Voor de klant zijn hier overigens geen kosten aan verbonden. Een eventueel procesrisico is voor rekening van SchuldInfo.