Schuldinfo jaarcongres: Zelfredzaamheid naar vermogen!

Bron: André Moerman
uur

Op 13 april 2017 vindt het Schuldinfo jaarcongres plaats met een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch. Na het volgen van dit congres ben je als professional weer helemaal ‘up-to-date´!

De volgende thema’s staan centraal:

 • Actualiteiten Invordering & Schulden (nieuwe wetgeving, stroomlijning invordering)
 • Praktische tips om de kans van slagen van een toelatingsverzoek Wsnp te verhogen
 • Actualiteiten Erfrecht
 • Toeslag of Tegenslag?
 • Actualiteiten CJIB
 • Ontwikkelingen bij het Landelijk Incasso Centrum
 • ‘Mobility Mentoring’: een nieuwe vorm van begeleiding van cliënten met problematische schulden
 • Omgaan met onaangepast gedrag bij mensen met een psychiatrische achtergrond
 • Kosten beschermingsbewind – Bijzondere bijstand
 • Positionering van de bewindvoerder ten opzichte van de schuldenproblematiek
 • ‘Zelfredzaamheid naar vermogen’ - dilemma’s op het gebied van financiële zelfredzaamheid


Zelfredzaamheid naar vermogen

Met de kanteling in het sociale domein is werken vanuit eigen kracht een belangrijk uitgangspunt. Kernbegrippen als zelfredzaamheid, regie over eigen leven en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Het gevaar bestaat dat eigen kracht omslaat in “red uzelf” en “doe een beroep op uw netwerk”.


Moeilijk bereikbaar doel
De praktijk van schulden laat zien dat zelfredzaamheid voor velen een ver weg gelegen doel is. Gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vooral ook psychosociaal onvermogen speelt hen parten. Het hebben van schulden en leven in armoede heeft een grote impact op het functioneren van mensen. Zowel de wetgever, de invorderaar,  als de hulpverlener dient hier rekening mee te houden. Op welke manieren dit gebeurt en wat u zelf kunt doen, hoort u tijdens het congres.


Nieuwe wetgeving
We staan stil bij de nieuwe wetgeving die het bestaansminimum van mensen met schulden beter zal waarborgen. De wet tot vereenvoudiging van de beslagvrije voet, maakt het bestaansminimum minder afhankelijk van informatie die de schuldenaar moet aanleveren. Ook bij de invordering van belastingen en toeslagen zal meer proactief op de situatie van de schuldenaar worden afgestemd.


Methodische interventies
Ook is er aandacht voor nieuwe wetenschappelijke inzichten om de situatie van mensen met schulden beter te begrijpen en nieuwe methodische interventies. Hoe sluit je als wijkcoach, maatschappelijk of financieel hulpverlener beter aan bij de stressvolle situatie waarin de schuldenaar vaak verkeert?


Beschermingsbewind
Voor de niet-zelfredzamen blijft beschermingsbewind een belangrijk instrument, ook bij schuldenproblematiek. Voor menig gemeente zijn de kosten voor beschermingsbewind een doorn in het oog. In het gemeentelijk beleid voor bijzondere bijstand beschermingsbewind worden de grenzen van de wet opgezocht. Wat kan wel en wat kan niet?


Meer informatie
- Programma en aanmelding


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn