Schuldinfo is klaar voor 2017

Bron: André Moerman
uur

De normen voor de beslagvrije voet, de rekenschema's en de rekenprogramma's zijn aangepast aan 2017. De deurwaarderstarieven en de daarop gebaseerde voorbeelden van kostenspecificaties zijn eveneens aangepast. Schuldinfo is er klaar voor!De beslagvrije voet normen

De hoogte van de beslagvrije voet hangt o.a. af van de hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm. Download hier de beslagvrije voet basisnormen die gelden per 1 januari 2017:
- beslagvrije voet normen en rekenschema januari 2017


Maximale verhoging woonkosten
De beslagvrije voet wordt o.a. verhoogd met een gedeelte van de woonkosten. De verhoging van de beslagvrije voet, mag in totaal niet meer mag bedragen dan het huurtoeslagbedrag waarop betrokkene, uitgaande van de laagste inkomenscategorie ten hoogste aanspraak heeft. Download hier de maximumbedragen met een toelichting van de wijze waarop deze zijn berekend:
- maximale verhoging woonkosten 2017


Verblijf in een inrichting, verpleeg- of verzorghuis
Bij verblijf in een inrichting (een verpleeg- of verzorghuis) geldt een veel lagere beslagvrije voet. De hoogte is gelijk aan de bijdrage die verschuldigd is voor de verpleging of verzorging, verhoogd met tweederde van de speciale bijstandsnorm voor verblijf in een inrichting. Download hier het rekenschema en de speciale normen:
- beslagvrije voet en rekenschema bij verblijf in inrichting 2017


Rekenprogramma beslagvrije voet
Het rekenprogramma om de beslagvrije voet te berekenen is aangepast. Maak een keus naar de normen per 1 januari 2017 of 1 juli 2016.
- rekenprogramma beslagvrije voet


Deurwaarderskosten
Voor de ambtshandelingen die deurwaarders verrichten worden kosten bij de schuldenaar in rekening gebracht. Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden van de deurwaarder die zij volgens de wet als enigen mogen verrichten, zoals, dagvaarden, betekenen (officieel overhandigen) van een vonnis, beslag leggen en ontruimen. De tarieven zijn per 1 januari 2017 verhoogd:
- overzicht met deurwaarderstarieven en voorbeelden van kostenspecificaties


Meer informatie
- normen en tarieven voorgaande jaren


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn