Schuldenaar dieper in het rood door forse verhoging deurwaarderskosten

Bron: BNN VARA
uur

Er is grote ophef over het plan van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de tarieven van gerechtsdeurwaarders fors te verhogen midden in de coronacrisis. Dekker laat na om het stelsel te hervormen waardoor de perverse prikkel om zoveel mogelijk geld te verdienen over de rug van schuldenaren alleen maar groter wordt. De Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) luiden hierover de noodklok. Zij wijzen erop dat een hausse aan schuldvragen wordt verwacht en mensen door de stijgende tarieven extra diep in de problemen terecht kunnen komen.

De Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) luiden hierover de noodklok in de uitzending van Kassa op 14 november 2020. Zij wijzen erop dat een hausse aan schuldvragen wordt verwacht en mensen door de stijgende tarieven extra diep in de problemen terecht kunnen komen.


Rapport voor verhoging tarieven gebrekkig
Ook Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat toezicht houdt op de gerechtsdeurwaarders is kritisch en zegt dat het rapport van de commissie Oskam dat ten grondslag ligt aan het verhogen van de tarieven gebrekkig is. "Het biedt onvoldoende onderbouwing voor deze indexering, mede gezien in het licht van de schuldenproblematiek", aldus directeur Marijke Kaptein.
BFT adviseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid al ruim een jaar geleden aanvullend onderzoek te doen naar de hoogte van de vergoedingen.


Heroverweging van tariefverhoging op zijn plaats
De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen (NVI) verwijst eveneens naar het in haar ogen rammelende Oskam-rapport en stelt dat een heroverweging van de tariefverhoging en het stelsel van marktwerking voor gerechtsdeurwaarders op zijn plaats zou zijn.


Onderzoek Kassa
Dit blijkt uit een rondgang van Kassa langs organisaties die door het ministerie van Justitie en Veiligheid waren uitgenodigd om te reageren op het ‘Besluit Herijking Schuldenaarstarieven’. Vanavond besteden we hier uitgebreid aandacht aan.
Uit onderzoek van Kassa blijkt dat de minister de tarieven met gemiddeld 16 procent wil verhogen. Vooral de meest voorkomende kosten schieten omhoog. De afgifte van een vonnis aan huis wordt bijvoorbeeld 35 procent duurder en gaat ruim 108 euro kosten. Een dagvaarding ontvangen gaat 98 euro kosten (een stijging van 18 procent). En de maandelijkse kosten voor een beslaglegging op het loon gaan met 19 procent eveneens fors omhoog.
Hoe meer handelingen deurwaarders verrichten, hoe hoger de kosten. Door zo snel mogelijk te dagvaarden kan een niet betaalde rekening van 50 euro door incasso- en proceskosten zodoende in een mum van tijd oplopen tot 500 euro en na beslag op loon tot zo'n 800 euro.


Stelsel moet op de schop
De organisaties kunnen zich daarom niet vinden in de tariefstijgingen als het stelsel niet tegelijkertijd op de schop gaat. "Er is een perverse prikkel om zoveel mogelijk te verdienen over de rug van kwetsbare mensen die een rekening vergeten te betalen of die hiervoor het geld niet hebben", aldus Saskia van Muiswinkel van de LOSR.


Vaste vergoeding voor deurwaarders
Volgens de LOSR en NVVK zouden deurwaarders voortaan een vaste vergoeding moeten ontvangen. De organisatie wil ook af van de no-cure-no-pay afspraken waarbij deurwaarders alleen betaald krijgen als het lukt om schulden te innen. Het gevolg daarvan is volgens belangengroeperingen dat deurwaarders tot het gaatje gaan om geld te innen. "Door een vaste prijs te berekenen, moet de opdrachtgever zich actiever bemoeien met de wijze van invordering waardoor de gerechtsdeurwaarder zich onafhankelijker kan opstellen. Lukt het niet om de schuld te innen, dan zou de opdrachtgever voor de kosten moeten opdraaien", aldus Muiswinkel.

 
Lak aan kritiek
Opmerkelijk genoeg hebben het ministerie Justitie en Veiligheid en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) lak aan alle kritiek. Het ministerie verwijst naar onderzoek van de commissie Oskam dat heeft geadviseerd om de vergoedingen  aan te passen. "Het kabinet neemt dit advies een-op-een over", aldus een woordvoerder. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vult aan dat de tariefverhoging hard nodig is omdat gerechtsdeurwaarders met passende tarieven beter in staat zouden zijn hun onafhankelijke rol zorgvuldig in te vullen.


Financiële positie deurwaarders onder druk
BFT constateert ook dat de financiële positie van gerechtsdeurwaarders onder druk staat, maar liet zich wel al eerder negatief uit over de variabele vergoeding van deurwaarders en de ‘perverse prikkels’ die hierdoor ontstaan.
Het is de bedoeling dat de nieuwe tarieven vanaf januari in werking treden. Het besluit moet eerst nog naar de Raad van State.
In Kassa schuift sociaal advocaat Don Céder aan om verder te praten over de schuldenproblematiek. Ook hij vindt dat het systeem van marktwerking op de schop moet.

Bekijk hier de uitzending.