Overheid zet burgers onder het bestaansminimum

Bron: LOSR/MOgroep
uur

Instanties passen de wet niet goed toe. Daardoor weten ze van elkaar niet wat ze van burgers met schulden vorderen en inhouden. Zo belanden burgers te vaak onder het bestaansminimum en worden schulden en problemen nog groter. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft staatssecretaris Klijnsma gevraagd om actie te ondernemen. De LOSR wil dat gemeenten, UWV en de SVB instructies krijgen zodat ook de overheid zich houdt aan het wettelijk bepaalde minimuminkomen, de beslagvrije voet.


Staatssecretaris, zorg voor instructie!
Saskia Noorman-den Uyl, voorzitter LOSR: „We hebben niet voor niets in de wet geregeld dat iedereen, ook bij schulden, recht heeft op een inkomen van tenminste 90% van het bijstandsinkomen. Gemeenten zijn dus wettelijk verplicht om als ze een vordering verrekenen op de bijstandsuitkering, rekening te houden met deze beslagvrije voet. Maar het wettelijk recht dat de beslagvrije voet hoort te bieden, wordt te vaak door de overheid zelf geschonden.”

De LOSR heeft de staatssecretaris schriftelijk gevraagd ervoor te zorgen dat gemeenten, het UWV en de SVB instructie krijgen over de wijze waarop zij bij het verrekenen op de bijstandsuitkering rekening moeten houden met de boetepremie en de beslagvrije voet.

Onder bestaansminimum
De sociaal raadslieden zijn bezorgd over de wijze waarop gemeenten vorderingen op de bijstandsuitkering verrekenen, terwijl ondertussen bijvoorbeeld het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) een boetepremie vanwege een achterstand in de premie ziektekostenverzekering, direct op de uitkering mag inhouden (bronheffing). Sinds januari 2013 is dat een bedrag van 160 euro. Door de combinatie van verrekenen door de gemeente en bronheffing door het CvZ komen burgers onder het bestaansminimum van die beslagvrije voet terecht.

Beslagvrije voet & boetepremie
Als op de bijstandsuitkering een verrekening plaatsvindt en het CvZ verzoekt de gemeente om via bronheffing de boetepremie af te dragen, dan dient de gemeente de beslagvrije voet derhalve opnieuw vast te stellen. Sociaal raadslieden constateren echter bij veel gemeenten dat deze correctie niet plaatsvindt. Betrokkene komt daardoor onder het bestaansminimum terecht, met alle gevolgen van dien. Mensen in een (zorg-)instelling bijvoorbeeld, hebben helemaal geen ruimte in het WWB-inkomen voor verrekenruimte.

Ook het UWV en de SVB moeten bij het verrekenen van vorderingen op de uitkering rekening houden met de beslagvrije voet. En ook zij laten dat te vaak na.

Schaf boetepremie zorgverzekering af!
De LOSR is voorstander van afschaffing van de boetepremie cq. wanbetalersregeling zorgverzekering vanwege de vele nadelige effecten. Echter zolang de wanbetalersregeling zorgverzekering nog bestaat moeten de consequenties daarvan ook door de overheid zelf, onder ogen worden gezien, en dient de wet te worden gerespecteerd.

Meer informatie
- Brief LOSR aan staatssecretaris Klijnsma
- Paritas Passé (zie hoofdstuk 8)
- Richtlijnen gemeenten voor het vorderen van schulden (binnenlands bestuur)
- achtergrondinfo wanbetalersregeling zorgverzekering


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn