Ook bijstand voor misgelopen aftrekposten

Bron: CRvB
uur

Het komt regelmatig voor dat mensen met een bijstandsuitkering een te betalen belastingaanslag opgelegd krijgen. In bepaalde situaties moet de sociale dienst deze aanslag betalen, bijvoorbeeld wanneer de aanslag het gevolg is van:

  • inkomen gekort op de bijstandsuitkering waarover te weinig of geen loonheffing is afgedragen;
  • heffingskortingen gekort op de bijstandsuitkering waarop men (achteraf) geen recht heeft.


Wanneer de te betalen aanslag lager is omdat betrokkene aftrekposten heeft, dan is het de vraag of de sociale dienst ook de ‘misgelopen aftrekposten’ moet vergoeden.
Bijvoorbeeld: De te betalen aanslag bedraagt zonder aftrekposten € 500 en met aftrekposten € 200. Wanneer de sociale dienst alleen € 200 zou vergoeden dan betekent dit dat betrokkene € 300 aan aftrekposten misloopt. De Centrale Raad van Beroep heeft echter geoordeeld dat de sociale dienst ook de misgelopen aftrekposten moet vergoeden. Dus in dit voorbeeld zou de sociale dienst niet € 200 maar € 500 moeten betalen.

Meer informatie:
- CRvB 23 maart 2010, LJN:BL8828
- Achtergrondinfo: bijstand voor te betalen belastingaanslag