Onafhankelijk toezicht deurwaarders

Bron: Persbericht ministerie Justitie
uur

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het toezicht op notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders uitgebreider in de wet vastleggen. Volgens de minister moet het preventief toezicht vroegtijdig overtredingen voorkomen of aan het licht brengen. Het toezicht moet de kwaliteit en integriteit van deze beroepsbeoefenaren bewaken. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Voorwaarde voor effectief toezicht is onder meer dat het aan een onafhankelijke toezichthouder is opgedragen én dat die toezichthouder beschikt over voldoende bevoegdheden, zoals een doorbreking van de geheimhoudingsplicht van notarissen en advocaten.


Meer info: persbericht justitie