Nieuwe kredietregels van kracht

Bron: Persbericht Nibud
uur

Per 26 mei zijn nieuwe regels ingegaan voor kredietverstrekking. Deze nieuwe regels zijn een gevolg van gewijzigde Europese regelgeving, die tot doel heeft om consumenten in heel Europa te beschermen tegen foute kredietpraktijken.

In Nederland is er van oudsher al strenge wetgeving op dit gebied, dus deze nieuwe Europese regelgeving leidt niet tot grote veranderingen. De belangrijkste op een rijtje:

Meer producten onder dezelfde regels
Belangrijkste verandering is dat meer producten nu onder het begrip krediet en de daarbij behorende regelgeving vallen. Zo valt het zogenaamde flitskrediet, waarbij men een lening afsloot voor een heel korte looptijd (2 weken) tegen “behandelingskosten” van omgerekend honderden procenten rente, nu ook onder deze regelgeving. Het Nibud waarschuwt al sinds de introductie van deze leenvorm in 2007 voor deze dure vorm van kredietverlening en is blij dat dit nu aan dezelfde regels moet voldoen als andere kredietproducten.

Ook roodstanden die langer dan één maand duren, vallen nu onder de definitie van krediet. Banken zullen daarom sneller actie moeten ondernemen, als het iemand niet lukt zijn roodstand binnen een maand in te lopen. Aangezien roodstand vaak het eerste krediet is wat mensen opnemen, betekent dit hopelijk dat mensen er sneller achter komen dat er iets in hun situatie moet veranderen. Voordat een schuldenprobleem uit de hand loopt.

Opzegtermijn
Een andere verandering is dat er nu een opzegtermijn is van 14 dagen. Binnen die 14 dagen mag je een lening zonder opgaaf van redenen annuleren. Zo’n opzegtermijn kennen we van andere productaankopen. Verschil met een lening is echter, dat je van het geld waarschijnlijk een product heb gekocht. En waarschijnlijk heb je het geld geleend, omdat je het geld er voor niet beschikbaar had.

Probleem van een lening annuleren is dat je dan ook je aankoop moet annuleren. Dat kan wel en dat mag ook volgens de wetgever, maar je moet daar wel zelf actie voor ondernemen. Het is dus niet zo dat door het annuleren van de lening ook automatisch de aankoop geannuleerd wordt. Daarvoor moet je zelf contact opnemen met de winkel. Bijkomend probleem is dat annulering van de aankoop soms niet kosteloos is en dat dat tot een verrekening van kosten kan leiden. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een nieuwe auto.

Het Nibud wijst er op dat het dus belangrijk blijft om goed na te denken alvorens een lening af te sluiten en dit niet achteloos te doen in de veronderstelling dat deze binnen 14 dagen weer gemakkelijk te kunnen annuleren.

Meer informatie
- persbericht Nibud
- wettekst 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn