Nieuwe bestuursregels KBvG

Bron: KBvG
uur

Het bestuur van de beroepsorganisatie voor deurwaarders (KBvG) heeft de volgende bestuursregels afgekondigd:

Bestuursregel profitletters
Er is een praktijk ontstaan waarbij de deurwaarder als eenmalige dienst voor de schuldeiser een sommatie stuurt, de zogenaamde profitletter. Kenmerkend hiervoor is dat de deurwaarder geen opdracht heeft tot invordering en ook geen dossier aanlegt. De deurwaarder verwijst in de brief voor reactie en betaling naar de opdrachtgever. In feite wordt slechts het briefpapier van de deurwaarder gebruikt.
Volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is deze werkwijze geoorloofd, omdat het dient ter voorkoming van een feitelijke inschakeling van de deurwaarder. De deurwaarder is echter wel verantwoordelijk voor de inhoud van de brief.

De KBvG gaat een stap verder. Zij is van mening dat het ambt en de daarvoor geldende regels met zich meebrengt dat de deurwaarder niet alleen verantwoordelijk moet zijn voor de inhoud en verzending van de brief, maar ook voor de afhandeling. Om dit te bewerkstelligen stelt de bestuursregel als voorwaarde dat de deurwaarder:
- de volledige controle heeft over de inhoud van de brief;
- een dossier ten aanzien van de betreffende debiteur aanmaakt;
- reacties op de brief zelf in ontvangst neemt.

Bestuursregel publicatie in gerechtelijke advertentie:
In sommige situaties bepaalt de wet dat de deurwaarder een advertentie moet plaatsen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats gedagvaard wordt, of bij een aankondiging van een openbare verkoop van in beslag genomen inboedel. Om te voorkomen dat de deurwaarder deze gerechtelijke advertenties gebruikt om het deurwaarderskantoor te profileren, heeft de KBvG de volgende bestuursregel afgekondigd:
“Het is niet toegestaan in wettelijke voorgeschreven publicaties het logo van het gerechtsdeurwaarderskantoor op te nemen of te verwijzen naar nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder.”
Dat nevenwerkzaamheden niet vermeld mogen worden betekent bijvoorbeeld ook dat de naam van het gerechtsdeurwaarderskantoor niet vermeld mag worden indien daarin het woord ‘incasso’ eveneens is opgenomen.

Bestuursregel Regelingskosten
Al eerder heeft de KBvG een bestuursregel afgekondigd waarbij bepaald is dat de deurwaarder geen betalingsregeling mag treffen onder voorwaarde dat de debiteur een vergoeding betaalt.  Zie eerder nieuwsbericht.

Meer informatie:
- Bestuursregel profitletters
- Bestuursregel publicatie in gerechtelijke advertentie
- Bestuursregel regelingskosten
- Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 21 april 2009, LJN:YB0234
- Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 6 mei 2009, LJN:YB0250


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn