Nieuwe aanpak opsporing onverzekerden

Bron: Persbericht Rijksoverheid
uur

Op 15 maart 2011 is een wetswijziging van kracht geworden om burgers die niet verzekerd zijn tegen ziektekosten aan te pakken. Naar schatting 150.000 burgers zijn niet verzekerd.

Met de wet worden de volgende maatregelen genomen:

1) Onverzekerden die door middel van bestandsvergelijking zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarin worden ze gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten.

2) Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, dan krijgen ze een boete van drie maal de standaardpremie per maand (circa € 340).

3) Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd.

4) Zijn mensen na twee boetes nog altijd onverzekerd, dan verzekert het CVZ hen bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan een jaar lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer 1350 euro). Deze wordt zo mogelijk rechtstreeks ingehouden op het loon of de uitkering.

Wie nu een verzekering afsluit, krijgt geen boete. Het ministerie van Volksgezondheid is een voorlichtingscampagne gestart om de opsporing van onverzekerden bekend te maken via de website  www.ikzoekdekking.nl. Met deze campagne roept het ministerie iedereen op om onverzekerden te informeren en zo boetes te helpen voorkomen.

Meer informatie:
- parlementaire behandeling


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn