Naast loonbeslag aanvullende betalingsregeling afdwingen

Bron: André Moerman
uur

Met enige regelmaat komt het voor dat de deurwaarder naast loonbeslag een extra betalingsregeling afdwingt door te dreigen met beslag op inboedel en/of bankrekening. Welke bescherming gaat er nog uit van de beslagvrije voet wanneer deze zo eenvoudig is te omzeilen? De Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelt gelukkig grenzen aan deze werkwijze.


   Foto: Vinod PandeyWat voorafging
De deurwaarder heeft beslag gelegd op de bijstandsuitkering van mevrouw Smit. Na berekening van de beslagvrije voet bleek er niets afgedragen te kunnen worden. De beslagvrije voet was hoger dan het inkomen. De deurwaarder stuurde vervolgens een brief waarin hij mededeelt dat hij genoodzaakt is om verdere executiemaatregelen te nemen indien mevrouw Smit nalaat om naast hetgeen uit het derdenbeslag wordt ingehouden ten minste een bedrag van € 50,- per maand te betalen.
Mevrouw Smit is het hier niet mee eens en dient een klacht in bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Ze verwijt de deurwaarder dat hij:

  • naast het gelegde loonbeslag een betalingsregeling van € 50.- per maand eist en hierbij geen rekening houdt met de beslagvrije voet;
  • oneigenlijke druk uitoefent door beslag op haar inboedel aan te kondigen, terwijl de waarde van haar inboedel niet in verhouding staat met de kosten en de verwachte opbrengsten.


Oordeel kamer
“Naar het oordeel van de kamer heeft de gerechtsdeurwaarder oneigenlijke druk op klaagster uitgeoefend door aan haar de brief van 11 november 2016 te versturen waarin wordt gedreigd met executiemaatregelen in de vorm van beslag op en het verkopen van haar inboedel, of haar auto indien zij niet voldoet aan een betalingsregeling van € 50,- per maand. Door aan klaagster, onder dreiging van beslag dat waarschijnlijk niets oplevert, een betalingsregeling aan te bieden waardoor het inkomen van klaagster, zoals de deurwaarder op dat moment wist of in ieder geval had kunnen weten onder de beslagvrije voet kwam te liggen, maakt de gerechtsdeurwaarder misbruik van recht.”

De kamer voor gerechtsdeurwaarders verklaard de klacht gegrond en legt de deurwaarder als maatregel een berisping op.


Voorbeeldbrief
Kom je dit ook tegen in de praktijk maak dan gebruik van een voorbeeld op SchuldInfo. De brief kun je hier downloaden. Wordt er ondanks deze brief toch beslag gelegd, dien dan een klacht in bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.


Meer informatie
- Kamer voor gerechtsdeurwaarders 19 juni 2018, ECLI:NL:TGDKG:2018:191
- Voorbeeldbrief: naast loonbeslag aanvullende betalingsregeling afdwingen
- Klacht indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn