Ministerraad stemt in met wetsvoorstel incassokosten

Bron: Persbericht ministerraad
uur

Op 10 november 2008 presenteerde de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden in Tros Radar het rapport "Incassokosten, een bron van ergernis!". Het rapport beschrijft aan de hand van voorbeelden wat er misgaat bij het in rekening brengen van incassokosten.
Een dag later, op 11 november 2008 is de minister van justitie onder druk van de Tweede Kamer overstag gegaan.
Een jaar later is een ontwerp wetsvoorstel via internetconsultatie aan belanghebbenden voorgelegd en daar is door allerlei organisaties op gereageerd.
En nu is het dan zo ver. De eerste stap van een echt wetsvoorstel is gezet. Op 26 maart 2010 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel en dat betekent dat het voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Pas daarna wordt het ingediend bij de Tweede Kamer en dan is het openbaar.

Het is dus nog even geduld hebben. In het persbericht van de regering wordt al wel een tipje van de sluier opgelicht. De vergoeding voor incassokosten wordt straks berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten worden gevraagd, als een rekening van 1.000 euro niet is betaald. Het minimumbedrag is overigens 22 euro lager dan het minimum dat de grote incassobureaus (Intrum Justitia, Incasso Unie, Vesting Finance e.d.) op dit moment hanteren.
De schuldeiser is verplicht eerst een aanmaning te sturen voordat hij de incassokosten in rekening kan brengen. Op die manier krijgt de schuldenaar veertien dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te voldoen. De regeling geldt voor vorderingen tot 25.000 euro die vaak voorkomen bij transacties met consumenten en kleine bedrijven. Deze grens sluit aan bij een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend waarin onder meer wordt voorgesteld de competentiegrens van de kantonrechter tot 25.000 euro te verhogen.

Zodra het wetsvoorstel openbaar is volgt meer info op deze site.