Meer bescherming voor consument bij leningen

Bron: Persbericht ministerie Justitie
uur

Consumenten die geld willen lenen, worden straks beter beschermd. Er komen aanvullende regels voor reclame over geldleningen en klanten ontvangen vóór het sluiten van de kredietovereenkomst de nodige informatie over de kredietvoorwaarden en de kosten. Ook wordt de beoordeling van de kredietwaardigheid aangescherpt. Daarnaast komt precies in de wet te staan wat een kredietovereenkomst inhoudt en welke rechten en plichten consumenten hebben. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend.
Het wetsvoorstel komt n.a.v. een Europese richtlijn, met als doel dat in de hele Europese Unie dezelfde regels zullen gelden voor kredietverstrekkers en consumenten.
Er wordt naar gestreefd dat het wetsvoorstel op 11 juni 2010 in werking treedt.

Meer informatie:
- Persbericht ministerie justitie
- Wetsvoorstel
- Memorie van toelichting