Mededeling IB-groep wordt DUO. Wie gaat dat betalen?

Bron: LOSR
uur

Vorig jaar was de Informatie Beheer Groep nog verantwoordelijk voor de uitvoering van studiefinanciering. Vanaf 1 januari 2010 is dat de Dienst Uitvoering Onderwijs. Er zijn inmiddels voorbeelden gesignaleerd van een deurwaarderskantoor die deze rechtsovergang via een officiële aanzegging, bij de debiteur van wie studiefinanciering wordt teruggevorderd, kenbaar maakt. En voor niets gaat de zon op, zo’n aanzegging kost € 74,54 inclusief BTW.
Het is allereerst de vraag of zo’n officiële aanzegging wel nodig is. De wet van 15 oktober 2009 waarin dit allemaal geregeld is heeft immers in het Staatsblad gestaan (Stb 2009, nr, 492). En van alles wat in het Staatsblad heeft gestaan wordt iedereen toch geacht (in ieder geval officieel)  kennis te dragen. Dus een gewoon briefje had ook gekund.
En zelfs als een officiële aanzegging nodig zou zijn, waarom moet de debiteur dit dan betalen?

Uit navraag bij de KBvG blijkt dat een officiële aanzegging noodzakelijk is bij een rechtsovergang van IBG naar DUO (zie art. 431a Rv). De regeling die de tarieven voor ambtshandelingen regelt (het Btag) maakt geen uitzondering voor deze situatie, met het gevolg dat de kosten bij de debiteur in rekening moeten worden gebracht. Een bizarre situatie: de debiteur draait op voor de kosten van het verhuisbericht.

Het zou goed zijn wanneer het ministerie van Onderwijs deze kosten alsnog voor haar rekening neemt en dat in het Btag voor deze situatie een uitzondering wordt opgenomen. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) zal dit aankaarten. Wordt vervolgd.

Naschrift: De LOSR heeft inmiddels een brief gestuurd:
- Brief LOSR: mededeling IB-groep wordt DUO, wie gaat dat betalen?
- Persbericht MOgroep: Student met studieschuld betaalt verhuisbericht IB-groep