Marketingtruc Basic-Fit: twee maanden gratis

Bron: André Moerman
uur

De eerste twee maanden gratis! Een aantrekkelijk lokkertje voor het afsluiten van een fitnessabonnement. Maar heb je nu een jaarabonnement afgesloten met daarnaast twee maanden gratis (12+2 maanden) of heb je een jaarabonnement afgesloten waarvan twee maanden gratis (10+2 maanden)? Deze kwestie stond centraal in een procedure bij de rechtbank Amsterdam.

Wat vooraf ging
Basic-Fit is per 1 januari 2017 met X een jaarabonnement op haar sportschool overeengekomen. De lidmaatschapskosten bedroegen € 19,99 per maand. X heeft gebruikgemaakt van een tijdelijk aanbod waarbij de eerste twee maanden geen lidmaatschapskosten hoefden te worden betaald.

X heeft zijn lidmaatschap tijdig voor het einde van 2017 opgezegd. Hij heeft de lidmaatschapskosten van maart tot en met december 2017 voldaan. Daarna heeft hij de machtiging voor automatische afschrijving van zijn bankrekening ingetrokken.

Bij e-mail van 9 februari 2018 heeft Basic-Fit [gedaagde] aangeschreven met de mededeling dat nog niet alle lidmaatschapsgelden zijn voldaan en dat nog een bedrag van € 39,98 open staat.

Bij e-mail van eveneens 9 februari 2018 heeft X op bovenstaand bericht geantwoord als volgt.
“(…)Uit mijn administratie blijkt dat alles voldaan is. Ik ben in januari voor een jaar lid geworden, waarvan de eerste twee maanden gratis zijn. (zie reclame!) Het trucje met zogenaamd twee maanden gratis en dan gaan tellen vanaf maart is consumenten misleiding en daarmede bent u bij mij aan het verkeerde adres.(…)”

In een e-mail van Basic-Fit van 21 februari 2018 aan X  staat onder meer het volgende.
“Dat deze gratis periode buiten de contract periode valt staat beschreven bij de aanmelding en ook in de overeenkomst. (…) Op dit moment is er nog een openstaand bedrag van € 39,98. Dit betreft het lidgeld voor de maanden januari en februari. Wij verzoeken je vriendelijk deze betaling te verrichten (…)”


Vordering
Basic-Fit houdt voet bij stuk en stelt de volgende vordering in:
a. € 39,98 aan hoofdsom;
b. € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 1,69 aan rente, berekend tot 25 februari 2019;
d. rente over € 39,98 vanaf 25 februari 2019;
e. de proceskosten.

Basic-Fit stelt dat X online een sportschoollidmaatschap is aangegaan voor de duur van 12 maanden. Er is daarom geen fysiek exemplaar van de overeenkomst. Wel is aan X een bevestigingsmail gestuurd, waarin zijn klantgegevens staan vermeld. De aanbieding waarvan X gebruik heeft gemaakt geldt alleen in combinatie met een jaarcontract. Het gaat dus om 12+2 maanden. De periode van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2017 was gratis en de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018 diende betaald te worden. Omdat het om een tijdelijke actie ging is deze aanbieding niet vastgelegd in de algemene voorwaarden. Wel is bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk aan X medegedeeld wat de voorwaarden van de actie waren.


Verweer
X heeft als verweer aangevoerd, dat hij het lidmaatschap van Basic-Fit is aangegaan voor een periode van 12 maanden, waarvan de eerste twee maanden gratis waren. Nergens blijkt uit dat de overeenkomst dus eigenlijk voor 14 maanden was, of dat de overeenkomst pas inging op 1 maart 2017. X heeft Basic-Fit daar tot drie keer toe op gewezen en heeft gevraagd om hem stukken toe te sturen waaruit blijkt dat zijn betalingsverplichting tot en met februari 2018 loopt, in welk geval hij de vordering zou voldoen. Basic-Fit heeft echter niet gereageerd op zijn e-mails en brief, maar is gewoon doorgegaan met het sturen van aanmaningen.


Beoordeling
Partijen twisten over de vraag of de overeenkomst is geëindigd per 28 februari 2018, zoals Basic-Fit stelt, ofwel per 31 december 2017, zoals X heeft aangevoerd.

Nu X heeft betwist dat de overeenkomst met Basic-Fit na 31 december 2017 nog twee maanden geldig was, had het op de weg van Basic-Fit gelegen om het bestaan van de door haar gestelde overeenkomst, en met name de duur daarvan, nader te onderbouwen met feiten en omstandigheden die de stelling kunnen dragen.

Basic-Fit heeft ter ondersteuning van haar stelling een format overgelegd van de welkomstmail die aan alle nieuwe leden wordt gestuurd. In het overgelegde format wordt geen melding gemaakt van de actie ‘Twee maanden gratis sporten’. Wel is een veld te zien, waarin de ingangsdatum wordt ingevoerd. Omdat slechts een format is overgelegd is hier geen ingangsdatum vermeld. In het format wordt geen melding gemaakt van algemene voorwaarden.

In het instructievonnis van 14 mei 2019 is Basic-Fit in de gelegenheid gesteld de welkomst e-mail die naar X is verzonden (niet zijnde het format) in het geding te brengen, en een schriftelijke toelichting te geven op haar stelling met betrekking tot het twee maanden gratis sporten. Basic-Fit heeft daarop bij repliek een toelichting gegeven (…), zonder nadere stukken over te leggen.

Nu Basic-Fit geen enkel stuk in het geding heeft gebracht waaruit blijkt dat de overeenkomst voor 12+2 maanden is aangegaan, en niet voor 12 maanden waarvan 2 maanden gratis, dat niet in het format van de welkomst e-mail is opgenomen noch in de algemene voorwaarden – waarvan bovendien niet aannemelijk is geworden dat die aan X zijn ter hand zijn gesteld – is de vordering van Basic-Fit onvoldoende onderbouwd . De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.Meer informatie
- Rb Amsterdam 3 september 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6492
- Basic-Fit mag na opschorting abonnement geen kosten rekenen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn