Malafide schuldhulp: Waar blijft de handhaving?

Bron: Sociaal Totaal André Moerman
uur

Mensen met schulden staan vaak onder grote druk. Die druk loopt op als de reguliere schuldhulpverlening niet snel genoeg een oplossing kan bieden. Malafide bureaus spelen daar handig op in en bieden ‘schuldhulp’ aan tegen betaling. De wet verbiedt betaalde schuldhulp en zou dus moeten beschermen tegen deze misstanden. Maar wordt er wel gehandhaafd? Sommige bureaus lichten al jaren mensen met schulden op!

Over de scheef
Afspraakgarant.nl legde een vordering op een debiteur voor aan de kantonrechter Alkmaar, van maar liefst 5000 euro. De debiteur was uit de wettelijke schuldsanering (WSNP) gezet en kampte nog met een schuldenlast van ongeveer € 19.000. Geen schone lei dus. Via internet was de debiteur met Afspraakgarant.nl in contact gekomen en er werd een overeenkomst voor schuldhulp afgesloten. Niet voor niets, het bedrijf rekende de volgende kosten:

  • 1e  fase, kennismaking en intake: 950 euro;
  • 2e  fase, aanschrijven schuldeisers met een betalingsaanbod: 119 euro per aangeschreven schuldeiser, met een minimum van 750 euro;
  • 3e fase, beheer van financiën 75 euro per maand.

De debiteur ondertekende ook nog een schuldbekentenis en een akte van cessie voor de werkgever en het UWV. De akte van cessie was bedoeld om het recht op loon en uitkering deels aan Afspraakgarant.nl over te dragen. Gelukkig hebben de werkgever en het UWV geen uitvoering gegeven aan de akte.

De uitspraak
De debiteur trof een kantonrechter die tot de conclusie kwam dat er was gehandeld in strijd met de Wet op het consumentenkrediet die verbiedt om voor schuldbemiddeling geld te vragen. Er was dus sprake van een nietige overeenkomst. De kantonrechter tipte de debiteur ook nog dat deze het geld dat al onverschuldigd betaald was, nog kan terugvorderen.

Meer slachtoffers
Bij het lezen van de uitspraak van de kantonrechter Alkmaar schieten de tranen toch in je ogen. Het is schandalig hoe zo’n bedrijf misbruik van de situatie maakt door mensen met schulden zo geld afhandig te maken. Hoeveel slachtoffers zijn er al gemaakt? Wie even googelt op internet struikelt over de negatieve ervaringen.

Ondanks heldere regels
Om mensen met schulden tegen dit soort praktijken te beschermen bepaalt de Wet op het consumentenkrediet dat schuldbemiddeling verboden is, tenzij sprake is van gratis schuldbemiddeling, of schuldbemiddeling door gemeenten, bewindvoerders e.d. De gevolgen van commerciële schuldhulp zijn duidelijk:

1. de overeenkomst is nietig.
Dit heeft tot gevolg dat hetgeen volgens de overeenkomst betaald moet worden niet verschuldigd is. Alles wat al wel betaald is op grond van deze onverschuldigde betaling van de organisatie kan dus worden teruggevorderd. Het terugeisen van het geld moet vanwege verjaring binnen vijf jaar gebeuren.

2. het handelen is strafbaar.
Organisaties die het verbod overtreden kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. De maximum straf is zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van 19000 euro. De FIOD-ECD is belast met de opsporing en vervolging.

Ook constructies afgesneden
Soms bedenken bedrijven slimme constructies om de wet te omzeilen door gratis schuldbemiddeling aan te bieden in combinatie met betaald inkomensbeheer. Maar ook deze weg is afgesneden. De hoogste rechter (Hoge Raad) heeft namelijk bepaald dat wanneer er een verwevenheid bestaat tussen beide activiteiten de overeenkomst eveneens nietig en de handeling strafbaar is.

Aanpakken en opdoeken
Ondanks de heldere regels lukt het bedrijven als afspraakgarant.nl en het daarmee samenhangende schuldoplossen.nl al zo’n twee jaar actief te zijn. Dit soort bedrijven gaan gewoon hun gang en het komt zelden voor de rechter. Je vraagt je af: wordt er wel voldoende gehandhaafd? De opsporingsdienst FIOD-ECD moet prioriteit leggen bij dit soort misstanden!

Meer informatie:
- Rb Alkmaar 3 januari 2011, LJN:BP1004
- Opsporingsdienst FIOD-ECD
- Akte van cessie
- Commerciële schudhulp


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn