LOSR wil snelle oplossing verouderde wet boedelbeslag

Bron: LOSR / MOgroep
uur

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) waardeert het zeer dat de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) pleit voor wetsherziening voor beslaglegging op inboedel. Er is echter een snelle oplossing nodig.


Nieuwe wetgeving zal lang op zich laten wachten. Gezien de omvang van de misstanden onder de huidige wet, pleit de LOSR voor een snelle voorlopige voorziening zodat gerechtsdeurwaarders nu al alleen beslag op de inboedel mogen leggen met de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de schuldeiser. Beslag op inboedel is dermate ingrijpend, dat het deze extra waarborg verdient. De (KBvG) zou die verordening kunnen afgeven, om de periode te overbruggen tot er een wetswijziging is voor modernisering van boedelbeslag in Nederland.Kaalgeplukte burgers
Nu gaat er teveel mis. Allerlei overheidsinstanties hebben extra bevoegdheden om beslag te leggen bij schulden. Particuliere schuldeisers of ondernemers vissen dan achter het net. Deurwaarders staan onder druk om toch nog iets binnen te halen. Het dreigement van beslag op inboedel wordt dan gebruikt om een aanvullende betalingsregeling af te dwingen. Dat leidt tot kaalgeplukte burgers, verpaupering en nieuwe schulden.

Elders wel gemoderniseerd
Overal om ons heen, Engeland, Duitsland, Frankrijk is jaren geleden al de omschrijving van wat tot de beslagvrije boedel behoort gemoderniseerd. Nederland zit nog met een wet uit 1838 waarbij slechts vrijgesteld is van beslag:
• bed en beddengoed van het gezin;
• de kleding die de gezinsleden aan hebben;
• eten en drinken voor het gezin (behoefte voor een maand);
• gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, voor hun eigen bedrijf.
Er mag dus zelfs beslag gelegd worden op de koelkast en de wasmachine.

Boedelbeslag als drukmiddel misbruikt
Uit het op 23 november 2012 gepresenteerde rapport ‘Herziening van het beslagverbod’ van de KBvG blijkt dat bijna de helft van de deurwaarders daadwerkelijk overgaat tot boedelbeslag ook al is de opbrengst minder dan de kosten. Boedelbeslag hoort dan niet plaats te vinden. Dat gebeurt toch, door de hopeloos verouderde wetgeving hieromtrent. Het boedelbeslag wordt dan vooral als drukmiddel gebruilkt om aanvullende betalingsregelingen te treffen, waardoor er vaak weer nieuwe schulden ontstaan.
De LOSR vindt het schokkend dat slechts 50% van de deurwaarders de ‘menselijke maat hanteert’ en niet zo ver gaat om huisdieren, speelgoed, fornuis en koelkast in beslag te nemen.

Wetswijziging en overgangsregeling
De MOgroep waardeert het zeer dat de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dit inziet, en in een gedegen onderzoek zelf een voorstel formuleert tot wetswijziging voor het boedelbeslag bij schulden.
Omdat het nog jaren zal duren voordat die nieuwe wetgeving er echt is, roept de LOSR de KBvG op om nu alvast op te treden en een overgangsregeling te maken. Om in juridische termen te spreken, dat de KBvG met een voorlopige voorziening komt. Dit kan door te bepalen dat de gerechtsdeurwaarder alleen boedelbeslag mag leggen met een nadrukkelijke schriftelijke opdracht van de schuldeiser.

Meer informatie
- Preadvies: Herziening van het beslagverbod roerende zaken (3 Mb)
- Deurwaarders willen geen TV en computers meer (NOS video)
- Deurwaarder laat speelgoed, tv en pc staan (AD)
- KBvG pleit voor herziening van de verouderde regels voor inbeslagname
- Achtergrondinfo beslag inboedel 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn