Let op verborgen incassokosten

uur

Sommige schuldeisers brengen onder allerlei namen zelf al incassokosten in rekening. Wanneer ze de vordering overdragen aan een incassobureau blijken deze kosten nog wel eens verborgen te zitten in de hoofdsom. Het incassobureau berekent over het totaalbedrag wederom incassokosten. Teveel dus. Bekijk de onderliggende stukken goed om te zien of er al administratiekosten, aanmaankosten e.d. in rekening zijn gebracht.


Meer weten?