LBIO informeert niet duidelijk en volledig over opheffing loonbeslag

Bron: de Nationale ombudsman
uur

Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Hij is voor de derde keer te laat met betalen en krijgt daardoor geen mogelijkheid meer om binnen een bepaalde termijn te betalen. Door aan te tonen dat er geen achterstand is wordt inning door het LBIO voorkomen. Omdat hij dit niet doet neemt het LBIO de inning over en legt ook direct loonbeslag. Het loonbeslag wordt na twee dagen opgeheven maar de inning blijft gehandhaafd. De man klaagt over het direct overnemen van de inning zonder dat hij de kans krijgt om te betalen. Ook klaagt hij over het loonbeslag en de informatieverstrekking. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning mag overnemen op grond van het vaste beleid. Het directe loonbeslag vindt de ombudsman onredelijk omdat hij de achterstand al had betaald voor de inning. Verder moet het LBIO duidelijker aangeven dat met het eindigen van het loonbeslag niet ook de inning was geëindigd.
Verzoeker had in 2015 drie maal de indexering over de alimentatie niet betaald. Omdat dit al de derde maal was dat hij te laat was met betalen, voert het LBIO het vaste beleid dat hij niet meer de kans krijgt om alsnog te betalen, maar mocht hij alleen aantonen dat hij al had betaald. Omdat hij dit niet had gedaan, nam het LBIO de inning meteen over en legde ook direct loonbeslag. Het LBIO hief het loonbeslag twee dagen later op, maar de inning bleef gehandhaafd.

Verzoeker klaagt erover dat het LBIO de inning meteen heeft overgenomen zonder dat hij de kans kreeg om te betalen, dat het LBIO meteen loonbeslag heeft gelegd, en over de informatieverstrekking, omdat hij dacht dat met het loonbeslag ook de innig was opgeheven.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het LBIO de inning mocht overnemen op grond van het vaste beleid.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het LBIO heeft gehandeld in strijd met het vereiste van maatwerk door in dit geval meteen loonbeslag te leggen. In situaties waarin een zodanige achterstand is die versneld moet worden afgelost, kan loonbeslag wel een middel zijn om versnelde aflossing af te dwingen, maar in dit geval had verzoeker de geringe achterstand al betaald voordat het LBIO ging innen.

Verder is de Nationale ombudsman van oordeel dat het LBIO heeft gehandeld in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking, omdat deze informatie voor verschillende uitleg vatbaar was. Het LBIO had duidelijker moeten aangeven dat met het eindigen van het loonbeslag niet ook de inning was geëindigd.

Meer informatie
- Rapport Nationale ombudsman 13 oktober 2016, nr. 2016/093


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn