Kosten onderbewindstelling

uur

Als het inkomen te laag is om de kosten voor onderbewindstelling zelf te betalen is hiervoor bijzondere bijstand mogelijk. Aangezien de rechter al heeft vastgesteld dat de maatregel noodzakelijk is, moet de sociale dienst hiervan uit te gaan. Bij vrijwillig inkomensbeheer dient de sociale dienst nog wel vast te stellen of het noodzakelijk is.


Meer weten?