Korte verjaringstermijn

uur

Voor consumentenkoop geldt een korte verjaringstermijn van 2 jaar. Van consumentenkoop is sprake bij een koop tussen een bedrijf en een particulier, maar ook in het geval van levering van energie. Als er een vonnis is, dan is de verjaringstermijn 20 jaar.


Meer weten?