Kamervragen: agressieve verkoopmethoden pretium Telecom

Bron: Kamervragen
uur
  1. Kloppen de berichten op het forum van Tros-Radar over de agressieve verkoopmethoden van Pretium-dochter Suprieur? Namelijk dat klanten van Pretium Telecom per telefoon benaderd worden en onder het mom van bijvoorbeeld informatieve brieven ongewenste contracten krijgen toegestuurd waar ze aan vast zitten als ze niet binnen zeven dagen reageren?
  2. Is het waar dat Pretium Telecom handelt binnen de wettelijke mogelijkheden, wanneer dit bedrijf telefonische werving doet voor dochter Superieur bij de eigen klanten, ondanks dat deze klanten zijn ingeschreven bij het Bel-me-niet register? Zo nee, welke stappen bent u bereid te nemen tegen Pretium Telecom als dit wel gebeurt? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen om te voorkomen dat Pretium-klanten die zich hebben ingeschreven bij het
    Bel-me-niet register worden lastig gevallen met telefonische werving voor dochterbedrijven?
  3. Kloppen de berichten dat Pretium-klanten alvorens zij telefonisch benaderd worden, eerst een brief krijgen met aanbiedingen van Pretium-dochter Suprieur? Is het waar dat, als bij die brief ook een contract en algemene voorwaarden gevoegd zijn, de wet verkoop op afstand omzeilt kan worden, omdat de zogenaamde afkoelingsperiode van zeven dagen dan direct ingaat na het telefonisch verkregen “Ja” van de gedupeerde, in plaats van na het per post ontvangen van een contract met algemene voorwaarden? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen om dit mogelijke lek in de wet verkoop op afstand te dichten?
  4. Deelt u de mening dat deze agressieve verkoopmethoden van Pretium moreel verwerpelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke maatregelen bent u bereid te nemen om te voorkomen dat Pretium doorgaat met dit soort agressieve verkoopmethoden?

Meer informatie:
- Antwoord minister op deze kamervragen
- Achtergrondinfo: overeenkomst op afstand