Incassokosten: de naam maakt niet uit

uur

Het incassobureau, de deurwaarder en soms ook de schuldeiser brengen kosten in rekening om de vordering zonder gerechtelijke procedure te innen.  Ze worden onder verschillende benamingen in rekening gebracht, o.a.: administratiekosten; bureaukosten; aanmaankosten; buitengerechtelijke kosten. Tel de verschillende kosten bij elkaar op en vergelijk dit met het maximum dat in rekening mag worden gebracht. Gebruik hiervoor de IncassoCalculator. 


Meer weten?