Hogere opbrengst gedwongen verkoop huizen

Bron: Internetconsultatie
uur

Nu het economisch slechter gaat wordt menig eigenhuisbezitter geconfronteerd met een gedwongen verkoop omdat de hypotheek niet betaald kan worden. Veelal betekent dit dat na verkoop er nog een restschuld overblijft. De opbrengst bij een openbare veiling is nu eenmaal een stuk lager dan de waarde van de woning.
Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat de veiling vaak beheerst wordt door handelaren die onderling prijsafspraken maken om zo de prijs laag te houden.

Om dit tegen te gaan is een wetsvoorstel in voorbereiding. In het wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat de executoriale verkoop van onroerende zaken zoals woningen ook via internet kan plaatsvinden. Dit is transparanter en bovendien beter toegankelijk voor particuliere kopers dan de veiling in een zaal. Naar verwachting zullen meer mensen bieden, waardoor de opbrengst hoger zal zijn.

Iedereen kan reageren op het ontwerp wetsvoorstel. Zie: Internetconsultatie