Grenzeloos CJIB

Bron: André Moerman
uur

Niet de meest geliefde organisatie: Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het boetekantoor van Nederland verwerkt dagelijks enorme aantallen. Het CJIB heeft al navenant veel bevoegdheden om die boetes te innen. Met hun meest recente troef overspeelt het CJIB echter zijn hand. Ook voor het innen van boetes zijn grenzen.


Bijna iedereen heeft het wel een keertje meegemaakt, een verkeersboete. En laat ik voorop stellen, die boetes zijn nuttig. Ze houden ons op het rechte pad. Maar pas op als je niet op tijd betaalt. Dan gaat die boete in een razendsnel tempo omhoog. Het is een ware incassokostenverdriedubbelaar.

Neem mevrouw Stienissen, alleenstaande moeder. Met een snorfiets die ze gebruikt om naar haar werk te kunnen. Door onvoldoende saldo op haar bankrekening is de premie voor de WA-verzekering niet afgeschreven. Het lukt niet om de premie alsnog tijdig te voldoen. De RDW controleert en constateert dat de snorfiets niet verzekerd is. Het CJIB legt een administratieve sanctie op van € 330, verhoogd met € 6,00 administratiekosten. Wegens schulden kan mevrouw Stienissen deze sanctie niet betalen. Na de eerste verhoging met 50% en de tweede verhoging met 100% belandt er in no time een rekening van € 996,00 bij mevrouw Stienissen op de deurmat

Wanneer de boete na de verhogingen nog niet betaald wordt, kan het CJIB zonder tussenkomst van een deurwaarder de boete direct van de bankrekening of het inkomen laten afschrijvenVerhaal zonder dwangbevel heeft als voordeel dat het een relatief goedkoop invorderingsmiddel is. Met minder kosten voor mevrouw Stienissen. Mislukt dit, dan zal het CJIB een deurwaarder inschakelen die persoonlijk een dwangbevel komt uitreiken. Er kan dan beslag op loon, bankrekening of inboedel worden gelegd. De daarmee gepaard gaande kosten zijn aanzienlijk hoger.

En strandt ook die taktiek, dan kan het CJIB ook nog overgaan tot 1 week gijzelen, 4 weken rijbewijs innemen, of 4 weken de auto buiten gebruik stellen. Dit zijn dwangmiddelen die tot betaling moeten bewegen, dus de sanctie vervalt daarmee niet.

Met zoveel bevoegdheden tot het innen van een boete bevindt het CJIB zich in het Walhalla van invorderingsland. Menig schuldeiser zal jaloers zijn op al deze mogelijkheden. Toch zoekt het CJIB de grenzen op en gaat er zelfs overheen. Het CJIB heeft een nieuw middel ontdekt, en int nu ook boetes door ze te verhalen op de voorlopige teruggaaf belastingen. U weet wel de alleenstaande ouderkorting, de heffingskorting voor een minstverdienende partner en andere belangrijke belastingkortingen die het inkomen aanvullen. Op zich is dit toegestaan, alleen in de wet is wel geregeld dat dan rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. Het CJIB hanteert deze niet waardoor de mevrouwen Stienissen in deze wereld, met kind en al onder het absolute bestaansminimum terecht komen. De noodzakelijke boodschappen en vaste lasten komen in het geding.

Stoppen en terugbetalen
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft een spoedbrief naar het CJIB gestuurd met het verzoek tot onmiddellijke stopzetting van het verhalen van boetes op de voorlopige teruggaaf belastingen en om terugbetaling van de onrechtmatig geïnde bedragen. Er zijn grenzen, zelfs voor het CJIB.

Deze column is ook geplaatst in Binnenlands Bestuur

Meer informatie
- Brief LOSR over schending beslagvrije voet door het CJIB
- CJIB brengt mensen in geldnood (NOS)
- Achtergrondinfo invordering CJIB


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn