Gemeenten vrezen toename beschermingsbewind en extra kosten

Bron: Divosa
uur

In Nederland neemt het aantal mensen met financiële problemen toe en dat brengt extra kosten met zich mee voor gemeenten. Divosa, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening NVVK vrezen dat nog meer mensen een beroep gaan doen op bijzondere bijstand als een wetsvoorstel wordt aangenomen waarin de gronden voor beschermingsbewind bij schulden worden uitgebreid.


Divosa, de VNG en NVVK hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie waarin ze hun zorg uitspreken over de gevolgen van het wetsvoorstel. Ze zijn bang dat de kosten voor gemeenten verder de pan uit zullen rijzen. Meer mensen zullen aanspraak maken op het gemeentelijk budget.

Mensen die niet in staat zijn om voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen onder beschermingsbewind worden gesteld. En wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, krijgt van de gemeente bijzondere bijstand.

Stijgende kosten
Helaas worden er de laatste tijd steeds meer mensen onder beschermingsbewind gesteld. Daarmee wordt het beroep op gemeentelijke ondersteuning en budgetten steeds groter. En gemeenten hebben geen enkele grip op deze stijgende kosten.

Gronden uitbreiden
Het kabinet heeft nu bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om de gronden voor beschermingsbewind uit te breiden met het verkwisten van geld en het hebben van problematisch schulden. Dit wetsvoorstel zal leiden tot een nog grotere toeloop op beschermingbewind met alle kosten van dien voor gemeenten.

Verkwisting
Volgens de bestaande regels voor beschermingsbewind toetst de kantonrechter of het noodzakelijk is dat iemand onder beschermingsbewind wordt geplaatst. Daarbij wordt beoordeeld of er sprake is van een lichamelijke of geestelijke tekortkoming. Daar komen in het nieuwe wetsvoorstel ‘verkwisting’ en ‘problematische schulden’ bij. Divosa, de VNG en de NVVK pleiten ervoor om zoveel mogelijk het uitspreken van een bewind te voorkomen. Ze menen dat de gronden verkwisting en problematische schulden daarom niet meegenomen moeten worden in het wetsvoorstel.

Twee aanpassingen
Gemeenten willen het wetsvoorstel op twee punten aanpassen:

  • De kantonrechter moet beoordelen of beschermingsbewind de enige juiste maatregel is of dat er nog andere minder vergaande voorzieningen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld inkomensbeheer of schuldhulpverlening onder regie van een gemeente. 
  • De kantonrechter moet (jaarlijks) toetsen of beschermingsbewind effectief is en al dan niet voortgezet moet worden.


Meer informatie
- Brief VNG, Divosa, NVVK aan Tweede Kamer
- Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
- Blog Stimulansz over de gevolgen van het wetsvoorstel


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn