Gemeente mag in beslag genomen auto niet verkopen

Bron: André Moerman
uur

Gemeente Boarnsterhim heeft beslag op een personenauto gelegd en wil deze openbaar verkopen. Om de verkoop tegen te gaan vraagt betrokkene in  het kader van de wsnp een voorlopige voorziening aan. De rechtbank wijst deze af. In hoger beroep komt het hof tot een ander oordeel.

De auto heeft een handelswaarde van ongeveer € 300,--. Betrokkene heeft ter zitting in hoger beroep verklaard dat zij de auto nodig heeft om haar kinderen naar haar schoonouders te brengen als zij zelf moet werken. In vergelijking met professionele kinderopvang is deze oplossing aanzienlijk goedkoper en bovendien meer flexibel. Voorts heeft betrokkene verklaard dat zij voor haar werk flexibel inzetbaar moet zijn. Daarnaast heeft ze gesteld dat zij haar baan dreigt kwijt te raken wanneer zij geen auto meer heeft, omdat zij dan niet meer, althans niet tijdig op haar werk kan verschijnen.

Gelet op de zeer geringe handelswaarde van de auto stelt het hof vast dat wanneer de auto executoriaal zal worden verkocht, van de vordering van de gemeente van € 945,15 een aanzienlijk bedrag alsnog onbetaald zal blijven. Gelet hierop is het hof anders dan de rechtbank van oordeel dat het belang van betrokkene, bij flexibele opvang voor de kinderen en goede inzetbaarheid voor het werk, zwaarder dient te wegen dan het belang van de gemeente bij verkoop van de auto.

Het hof schorst de verkoop totdat de rechtbank op het schuldsaneringsverzoek heeft beslist.

Meer informatie
- Hof Leeuwarden 1 juni 2011, LJN:BQ8164
- Voorlopige voorziening art. 287 lid 4 Fw


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn