Geen carnaval door waterschap

Bron: Rb Den Bosch
uur

Het waterschap De Dommel legt beslag op een bankrekening vanwege een niet betaalde  aanslag van € 20 (door de kosten inmiddels opgelopen tot € 100).  De gevolgen zijn groot. Betrokkene kan niet meer over het saldo van zijn bankrekening beschikken. Voor het huishoudgeld heeft hij met instemming van zijn compagnon, geld moeten opnemen van de kantoorrekening.  Maar erger nog, hij kon niet deelnemen aan het carnaval. Hij vordert hiervoor immateriële schadevergoeding.


Volgens de Rechtbank Den Bosch valt het waterschap onrechtmatig handelen te verwijten. Niet vanwege het leggen van beslag als zodanig, maar wel vanwege het feit dat het beslag zonder enige beperking is gelegd en dat het beslag niet onmiddellijk na de betaling is opgeheven.
Vanwege het lenen van het huishoudgeld wijst de kantonrechter € 11,11 rente toe.


De vordering tot vergoeding van immateriële schadevergoeding vanwege het missen van carnaval zal worden afgewezen, omdat onvoldoende is aangetoond dat het missen van het carnaval geestelijk letsel heeft opgeleverd.
Het waterschap wordt in de kosten van de procedure veroordeeld.


Het uitvaardigen van een dwangbevel voor een gering bedrag is met het oog op handhaving van de betalingsdiscipline op zich niet onredelijk. Anders betaalt niemand meer een gering bedrag. Dat is al eerder uitgemaakt in de Maassluisarresten, waarbij De Hoge Raad zich twee keer moest buigen over de invordering van 10 gulden. Een principiële uitspraak mag wat kosten.

Bekijk uitspraak rechtbank Den Bosch

Bekijk de Maassluisarresten uitspraak 1, uitspraak 2, uitspraak 3