Geen aanvraagtermijn voor kwijtschelding

uur

Volgens de nationale ombudsman mogen gemeenten en waterschappen geen aanvraagtermijn hanteren voor een verzoek om kwijtschelding. Alleen wanneer de aanslag al betaald is, dan geldt een aanvraagtermijn van 3 maanden. Ook wanneer al een dwangbevel is uitgevaardigd, is het aanvragen van kwijtschelding nog mogelijk. Dit geldt niet voor de extra kosten.


Meer weten?