Foutje bedankt!

Bron: René Paas (voorzitter Divosa)
uur

Rijk de Gooijer trad eind vorige eeuw op in de televisiespotjes voor Reaal. Voor jeugdige kijkers: hij was de komiek die steeds opnieuw probeerde de verzekeringsmaatschappij op te lichten. Natuurlijk viel hij altijd binnen vijftien seconden door de mand, waarna hij afscheid nam met de uitsmijter ‘Foutje, bedankt!’. In de tv-reclame leidde dat nooit tot sancties.
Je hebt foutjes in soorten. Op het congres over dienstverlening en naleving in het sociaal domein van vorige week zagen we een filmpje van Frans Bromet. Hij noemde zichzelf fraudeur, want hij was ooit betrapt omdat hij geen hondenbelasting betaalde. Foutje natuurlijk. Maar hij kreeg vast een boete. Bestuurskundige Menno Fenger vertelde over zijn huisarts die na Fengers terugkeer uit het ziekenhuis spontaan belde hoe het nu ging en daarvoor een half consult inrekening bracht. Zijn assistente noemde dat ‘een foutje’. Maar hoe vaak zou zo’n foutje voorkomen? En hoe zit dat met grotere zorgaanbieders met forse discutabeledeclaraties? Foutje, bedankt? Of strafvervolging wegens fraude?

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vertelde over maisboeren die met dikke vingers een digitaal formulier verkeerd invulden. Ze kregen een boete wegensfraude. Maar was het geen foutje? Zij bevonden zich in het goede gezelschap van iedereen die onder de Fraudewet keihard was aangepakt wegens ‘uitkeringsfraude’, bijvoorbeeld omdat hij te laat informatie doorgaf aan de gemeente.

Onder druk van de rechter herziet de wetgever nu de Fraudewet. Maar wie onder die wet ongenadig te grazen is genomen voor een relatief gering vergrijp, hoeft meestal niet te rekenen op clementie. De boetes zijn verbeurd en ingevorderd. Er was geen geld om de slachtoffers van onrechtmatige wetgeving tegemoet te komen.

Je hebt foutjes in soorten. Maar wat zegt een overheid eigenlijk tegen de mensen die onrechtmatig en onrechtvaardig veel te zware boetes moesten betalen? Foutje, bedankt?

René Paas
Voorzitter Divosa


Meer informatie
- Minder schuld is minder boete in de nieuwe fraudewet
- Wetsvoorstel tot wijziging socialezekerheidswetten ivm de bestuurlijke boete
- Centrale Raad van Beroep legt bijstandboetes verder aan banden


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn