En/of-bankrekening sta in de weg bij kwijtschelding belastingen mantelzorger

Bron: de Nationale ombudsman
uur

Een vrouw klaagt erover dat de Belastingsamenwerking Gemeenten (BsGW) haar verzoek om kwijtschelding van lokale belastingen heeft afgewezen. De en/of rekening die zij samen met haar zieke moeder heeft geopend wordt namelijk meegeteld als haar vermogen. De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht omdat hier geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het is pure noodzaak want haar moeder kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. De BsGW is het met de ombudsman eens en beoordeelt de aanvraag opnieuw. De lokale belastingen worden alsnog kwijtgescholden. De BsGW past ook de werkinstructie aan om soortgelijke toekomstige gevallen te voorkomen.

Verzoekster komt al een aantal jaren in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale belastingen. Dan wordt haar moeder erg ziek. Verzoekster opent een en/of-rekening op naam van haar moeder en haarzelf, zodat zij de financiƫn voor haar moeder kan behartigen. De en/of-rekening bevat het pensioen van haar moeder en de uitgaven die voor haar moeten worden gedaan. Als verzoekster haar aanvraag voor kwijtschelding indient, krijgt zij een afwijzing. Door de en/of-rekening heeft zij een te hoog bedrag aan vermogen. Een en/of-rekening telt doorgaans mee als vermogen. Beide personen kunnen immers vrijelijk beschikken over de gelden op de en/of-rekening. Is er geen sprake van een gezamenlijke huishouding en is de en/of-rekening ingesteld vanwege noodzakelijke of wenselijke hulp bij andermans financiƫn, dan ziet de Nationale ombudsman de noodzaak van een nadere afweging. Kan betrokkene aantonen, dat de en/of-rekening uitsluitend bestaat uit inkomsten van en uitgaven voor of in verband met de andere tenaamgestelde, dan vindt de Nationale ombudsman het niet terecht dat bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek de en/of-rekening meetelt als vermogen.


De Nationale ombudsman neemt contact op met de instantie. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (de BsGW) is het met de Nationale ombudsman eens en beoordeelt de aanvraag opnieuw. Gelet op de omstandigheden telt de en/of-rekening van verzoekster en haar moeder niet mee als vermogen. De BsGW kent verzoekster alsnog kwijtschelding toe. Ook heeft de BsGW deze nadere afweging bij kwijtschelding in een werkinstructie opgenomen, zodat haar medewerkers het ook bij toekomstige vergelijkbare zaken toepassen.


Meer informatie
- Rapport Nationale ombudsman 1 oktober 2018
- Achtergrondinfo kwijtschelding belastingen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn