DUO ziet af van deurwaarderskosten door naamsverandering

uur

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, ontving vanaf half januari 2010 klachten van mensen die kosten (ongeveer  €70) moesten betalen aan de deurwaarder voor een bericht over de naamsverandering van de IBGroep in DUO. Zij hoeven niet op te draaien voor deze kosten. De Nationale ombudsman heeft met de minister van OCW afgesproken dat die mensen hierover een klacht kunnen indienen bij DUO, dan bekijkt die instantie of de kosten vergoed kunnen worden. Meer info DUO

Helaas worden de kosten alleen op verzoek teruggedraaid. De stukken van de deurwaarder zijn voor de gemiddelde burger te ingewikkeld, waardoor menigeen het niet door zal hebben. 
Waarom geeft DUO niet aan de deurwaarders de opdracht om het terug te draaien?

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft deze kwestie ook aangekaart, zowel bij de minster van OCW als bij de minister van Justitie.

De minster van OCW is gevraagd om in alle gevallen uit eigen beweging de kosten terug te draaien.

De minister van Justitie is gevraagd om het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) aan te passen, om er voor te zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer kan gebeuren.

Zodra een reactie bekend is volgt meer info op deze site.

Meer informatie:
- Persbericht Nationale ombudsman
- Brief LOSR: mededeling IB-groep wordt DUO, wie gaat dat betalen?
- Persbericht MOgroep: Student met studieschuld betaalt verhuisbericht IB-groep