Deurwaarders verhinderen oplichting minderloonbeslag.nl

Bron: KBvG
uur

Via de website www.minderloonbeslag.nl, en zelfs langs de deur, biedt het bedrijf Uw Advies hulp aan mensen die te maken hebben met loonbeslag. Het bedrijf belooft er voor te zorgen dat men bij loonbeslag meer overhoudt om van te leven. Dit gebeurt echter middels een illegale constructie en tegen betaling. Deurwaarders stappen naar de rechter om het misbruik van mensen met schulden en de benadeling van andere schuldeisers tegen te gaan.


De Amsterdamse Voorzieningenrechter maakte gisteren een einde aan een truc waarbij het bedrijf Uw Advies BV met nepvorderingen probeerde geld terug te sluizen bij een loonbeslag.
De rechter oordeelde in Kort Geding dat het aannemelijk is dat partijen valsheid in geschrifte hebben gepleegd. De gerechtsdeurwaarder hoeft het beslag van UW Advies niet mee te nemen in de verdeling.

Uw Advies BV wierf via internet klanten op de site www.minderloonbeslag.nl en beloofde hen de inhoudingen van een loonbeslag te verminderen, zodat zij meer zouden overhouden om van te leven. Om dat te bewerkstelligen moest het bedrijf eerst zelf schuldeiser worden. Dat gebeurde door torenhoge rekeningen te fingeren voor mondelinge adviezen. Het bedrijf stapte dan met de schuldenaar naar de notaris, die de schuld in een akte vastlegde. Met die akte werd opdracht gegeven om ook beslag te leggen op het loon van de schuldenaar. Van het bedrag dat uit het loonbeslag werd ontvangen , was 20% voor het bedrijf en de rest werd doorgestort aan de schuldenaar.

“Een lucratieve truc”, zegt John Wisseborn, voorzitter van de KBvG. “De schuldenaar realiseert zich echter niet dat zijn schulden werden verdubbeld en dat het dus ook twee keer zo lang zou duren voordat alles afgelost zou zijn.”

“De gerechtsdeurwaarder opereert onafhankelijk en kan bij dit soort twijfelachtige praktijken zelf naar de rechter stappen. Dat hebben we in dit geval ook gedaan. Het is goed dat de rechter korte metten maakt met dit soort praktijken en wij overwegen gezien deze uitspraak om aangifte te doen tegen het bedrijf dat met deze gefingeerde vorderingen valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
Bovendien had naar onze overtuiging de notaris die hier zijn medewerking aan heeft verleend ook moeten zien dat dit niet in de haak was en wij overwegen tegen die notaris een tuchtklacht in te dienen” kondigt Wisseborn aan.

Meer informatie
- Rb Amsterdam 2 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2409
- Verleidelijke truc om mensen met schuld te 'helpen' verboden (Metro-nieuws)


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn