Deurwaarders en Schuldhulp gaan info uitwisselen

Bron: NVVK en KBvG
uur

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de NVVK, Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren gaan het onnodig oplopen van schulden voorkomen. Daartoe hebben de KBvG en de NVVK vandaag een convenant getekend.


Het aantal personen met schulden stijgt. Van 84.500 aanmeldingen in 2012 naar 89.000 in 2013. Ook hebben mensen gemiddeld meer schulden: van 33.500 euro naar 37.700 euro. Doel van de schuldhulpverlening is om een oplossing voor de schulden te vinden.

Deurwaarders zijn in opdracht van de rechter belast met het invorderen van een schuld. Daar zijn kosten aan verbonden. Om deze kosten te voorkomen en een oplossing voor de schulden mogelijk te maken, hebben de NVVK en de KBvG afspraken gemaakt.

Afgesproken is om elkaar vroegtijdig op de hoogte te brengen. Door middel van een systeem van beveiligde gegevensinzage weten deurwaarders en schuldhulpverleners of een persoon bij beiden bekend is. Is dat het geval dan adviseert de deurwaarder zijn opdrachtgever invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten. Er ontstaan geen nieuwe kosten en de kans van slagen van een schuldregeling wordt vergroot. Professionele communicatie zorgt voor meer snelheid en efficiëntie waar alle betrokkenen - deurwaarders, schuldhulpverlening én schuldenaren - baat bij hebben. Joke de Kock, voorzitter NVVK: “Schuldhulpverleners hebben dagelijks te maken met deurwaarders. Het kost ons nu enorm veel tijd en moeite om alle maatregelen, die deurwaarders hebben genomen, in beeld te brengen en stop te zetten. Doe je dat namelijk niet dan krijg je een schuldenaar financieel echt niet op de rails. Ik ben blij dat we nu een praktische oplossing hebben gevonden”.

Het digitale systeem dat gegevensinzage mogelijk maakt, VISH, is al operationeel en getest. De resultaten zijn positief. Het convenant schept de voorwaarden om het systeem op termijn landelijk uit te gaan breiden. John Wisseborn, voorzitter KBvG: “Het is nu belangrijk dat veel gemeenten aansluiten op VISH zodat we een landelijke dekking krijgen”.

Met de ondertekening van het convenant tussen de KBvG en de NVVK gaat een unieke vorm van samenwerking van start.


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn